ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ม.ค. 62

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 16 ม.ค. 62

[ES] แนะนำตัวละคร Rose สายที่ 3 Valkyrie/ Freyja

[ES] แนะนำตัวละคร Rose สายที่ 3 Valkyrie/ Freyja

ตัวละคร

ในเกม ELSWORD มีตัวละครให้เลือกเล่นมากมาย

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 30 มกราคม 2562

[ES] แนะนำตัวละคร Elesis สายที่ 2 Pyro Knight / Blazing Heart

[ES] แนะนำตัวละคร Elesis สายที่ 2 Pyro Knight / Blazing Heart

แนะนำ NPC

ในแต่ละเมืองที่เราเดินทางไปถึงนั้น เราจะเจอ NPC ประจำที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เราในหลายๆ เรื่อง

[ES] แนะนำตัวละคร Add สายที่ 3 Time Tracer / Diabolic Esper

[ES] แนะนำตัวละคร Add สายที่ 3 Time Tracer / Diabolic Esper

[ES] แนะนำตัวละคร Elesis สายที่ 1 Saber Knight / Grand Master

[ES] แนะนำตัวละคร Elesis สายที่ 1 Saber Knight / Grand Master
elsword