2021 Eve Update Weekend Event

  Eve Update Weekend Event  ระยะเวลากิจกรรม : 02-10-2021 14:00 ~ 04-10-2021 13:59     — Main Event —   Weekend Special Login Event : (02-10-2021 14:00 ~ 04-10-2021 13:59) Weekend Special...

Raid Growth Support Event

Raid Growth Support Event  ระยะเวลากิจกรรม : 31-08-2022 14:00 ~ 28-09-2022 13:59   Growth Support! Reset Ticket! : (31-08-2022 14:00 ~ 28-09-2022 13:59) Growth Support! Varnimyr/Pruinaum...

Raven 4th Path Update Event

  Raven 4th Path Update Event  ระยะเวลากิจกรรม : 26-01-2022 (15:00) ~ 09-02-2022 (14:59)     — Main Event —   Watch Raven’s Path of Revenge : (26-01-2022 15:00 ~ 09-02-2022 14:59)   —...

Market Revamp Event

  Market Revamp Event  ระยะเวลากิจกรรม : 20-07-2022 14:00 ~ 17-08-2022 13:59     — Main Event —   Experience the New Market! : (20-07-2022 14:00 ~ 17-08-2022 13:59)   — รายละเอียด —   1. Experience...

Laby 4th Path Update Special Event

Laby 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 14-09-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59 — Main Event — Laby 4th Path Update!: (14-09-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59) — รายละเอียด — Laby...

Choose! Ariel’s Gift Box Event

  Choose! Ariel’s Gift Box Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2021-12-01 (15:00) ~ 2021-12-08 (14:59)     — Main Event —   Choose! Ariel’s Gift Box! : (2021-12-01 15:00 ~ 2021-12-08 14:59)   — รายละเอียด...

Find the Hedgehog!

Find the Hedgehog!  ระยะเวลากิจกรรม : 24-08-2022 (14:00) ~ 20-09-2022 (14:59) — Main Event — Find the Hedgehog! : (24-08-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59) — รายละเอียด — Find the Hedgehog! ในช่วงเวลากิจกรรม UI...

Rena 4th Path Update Special Event

Rena 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 03-08-2022 14:00 ~ 10-08-2022 13:59     — Main Event —   Rena 4th Path Update! : (03-08-2022 14:00 ~ 10-08-2022 13:59)   —...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ Rena 4th...

Lucky Enhancement Equipment Event

Lucky Enhancement Equipment Event  ระยะเวลากิจกรรม : 24-08-2022 (14:00) ~ 21-09-2022 (13:59) — Main Event — Gain Enhancement Aid Items! : (24-08-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59) Lucky Enhancement :...
elsword