แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ Rena 4th...

Market Revamp Event

  Market Revamp Event  ระยะเวลากิจกรรม : 20-07-2022 14:00 ~ 17-08-2022 13:59     — Main Event —   Experience the New Market! : (20-07-2022 14:00 ~ 17-08-2022 13:59)   — รายละเอียด —   1. Experience...

Mount Content Update Celebration Event

  Mount Content Update Celebration Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-07-06 (14:00) ~ 2022-08-03 (13:59)     — Main Event —   Speedster! El Rider! : (2022-07-06 14:00 ~ 2022-08-03 13:59)   — รายละเอียด —   1....

2022 Independence Day Event

Independence Day Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-07-04 14:00 ~ 2022-07-05  13:59 — Main Event — Independence Day Burning Event : (2022-07-04 14:00 ~ 2022-07-05 13:59) Independence Day Potion Gift :...

Hedgehog’s Prize Board

  Hedgehog’s Prize Board !  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-06-22 (14:00) ~ 2022-08-03 (13:59)     — Main Event —   Hedgehog’s Prize Board : (2022-06-22 14:00 ~ 2022-08-03 13:59)   — รายละเอียด —   1. Hedgehog’s...

Journey to Become the Pet Master

  Journey to Become the Pet Master  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-06-08 14:00 ~ 2022-07-06 13:59     — Main Event —   Journey to Become the Pet Master : (2022-06-08 14:00 ~...

Powerful Punch Master!

  Powerful Punch Master!  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-06-01 14:00 ~ 2022-06-22 13:59     — Main Event —   Powerful Punch Master! : (2022-06-01 14:00 ~ 2022-06-22 13:59)   — รายละเอียด —   ...

2022 Memorial Day Event

2022 Memorial Day Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-05-30 14:00 ~ 2022-05-31 13:59     — Main Event —   Memorial Day Gift! : (2022-05-30 14:00 ~ 13:59) Memorial Day Burning...

Lu/Ciel 4th Path Update Event

Lu/Ciel 4th Path Update Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-05-25 14:00 ~ 2022-06-08 13:59     — Main Event —   Watching Lu/Ciel’s Journey Fall Apart : (2022-05-25 14:00 ~ 2022-06-08 13:59)   — รายละเอียด...

Lu/Ciel 4th Path Update Special Event

Lu/Ciel 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-05-25 14:00 ~ 2022-06-01 13:59     — Main Event —   Lu/Ciel 4th Path Update! : (2022-05-25 14:00 ~ 2022-06-01 13:59)   — รายละเอียด...
elsword