2022 Independence Day Event

Independence Day Event  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-07-04 14:00 ~ 2022-07-05  13:59 — Main Event — Independence Day Burning Event : (2022-07-04 14:00 ~ 2022-07-05 13:59) Independence Day Potion Gift :...

Lucky Enhancement Equipment Event

  Lucky Enhancement Equipment Event  ระยะเวลากิจกรรม : 26-01-2022 (15:00) ~ 23-02-2022 (14:59)     — Main Event —   Gain Enhancement Aid Items! : (26-01-2022 15:00 ~ 23-02-2022 14:59) Lucky Enhancement :...

Powerful Punch Master!

Powerful Punch Master!  ระยะเวลากิจกรรม : 21-12-2022 15:00 ~ 18-01-2023 14:59 — รายละเอียด — Powerful Punch Master! - ตัวละครที่มีเลเวล 99 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยสามารถเลือกตัวละครได้เพียง 1 ตัวจากบัญชีเพื่อเข้าร่วม (ต่อบัญชี) - สามารถใส่ชื่อของตัวละครที่ต้องการให้เข้าร่วมได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับ Combat Power จริง -...

Add 4th Path Growth Event

Add 4th Path Growth Event  ระยะเวลากิจกรรม : 23-11-2022 15:00 ~ 07-12-2022 14:59 — รายละเอียด — Add’s Mask and Control Event เควสต์ ชื่อเควสต์ เงื่อนไข รางวัล ข้อจำกัด ต่อเนื่อง The Mad Doctor Who Rules with a...

2023 Summer Pre-Event

2023 Summer Pre-Event  ระยะเวลากิจกรรม : 19-07-2023 14:00  ~ 02-08-2023 13:59 — รายละเอียด — 1. Weekend Special Reward! สัปดาห์ที่ 1 (22-07-2023 14:00 ~ 23-07-2023 13:59) สัปดาห์ที่ 2 (29-07-2023 14:00 ~...

2022 Christmas Event

2022 Christmas Event  ระยะเวลากิจกรรม : 21-12-2022 15:00 ~ 04-01-2023 14:59 1. Christmas Home Party! (21-12-2022 15:00 ~ 04-01-2023 14:59) 3. Christmas Shop Open! (21-12-2022 15:00 ~ 2022-12-25...

Laby 4th Path Update Special Event

Laby 4th Path Update Special Event  ระยะเวลากิจกรรม : 14-09-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59 — Main Event — Laby 4th Path Update!: (14-09-2022 14:00 ~ 21-09-2022 13:59) — รายละเอียด — Laby...

Summer Hot Jumping Event

Summer Hot Jumping Event  ระยะเวลากิจกรรม : 21-07-2021  14:00 ~ 04-08-2021  13:59 — Main Event — Summer Hot Jumping Event! : (21-07-2021  14:00 ~ 04-08-2021 13:59) — รายละเอียด — 1. Summer...

The Immortal Who Achieved Ultimate Truth

  The Immortal Who Achieved Ultimate Truth  ระยะเวลากิจกรรม : 2021-12-08 14:00 ~ 2021-12-22 14:59     — Main Event —   The Immortal Who Achieved Ultimate Truth : (2021-12-08 14:00 ~...

Treasure Hunt!

Treasure Hunt! ระยะเวลากิจกรรม : 23 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2562 
elsword