แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 12 ตุลสคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ★ ปรับปรุง Temporary...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ Elsword Quality...

ประกาศเรื่องปัญหาโดนแบนระบบ Trading

ประกาศจากทีมงาน Elsword      เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาผู้เล่นใช้โปรแกรม VPN หรือ Pingbooster ที่ทำให้โดนแบนจากระบบทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบTrading ได้นั้น ทีมงานได้ทำการแจ้งทางทีมผุ้พัฒนา เพื่อให้รับทราบปัญหานี้ และทางทีมผู้พัฒนาได้ขอความร่วมมือเพื่องดใช้โปรแกรมดังกล่าวในภายภาคหน้า เพราะตัวโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกตรวจจับโดยตัวเกมซึ่งจะทำให้โดนระบบแบนแบบออโต้ ซึ่งทีมผู้พัฒนาจะไม่รับดำเนินการแก้ไขปัญหาการโดนแบนดังกล่าวแล้ว  แต่จะทำการปลดแบนทุกปัญหาที่ได้แจ้งเข้ามาก่อนหน้านี้ให้ครับ ทีมงานจึงขอความร่วมมืองดใช้โปรแกรมทุกอย่างที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเกม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวครับ ทีมงาน ELSWORD วันที่ 20 ธันวาคม  2561 ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ และระบบเติมเงิน : วันที่ 22 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.30 – 21.30 น. เพื่อทำการบำรุงรักษาความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ ขออภัยในความไม่สะดวก ทีมงาน ELSWORD วันที่ 22 ธันวาคม 2563

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 27 มกราคม 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★  ตัวละคร 1. แก้ไขจำนวนครั้งที่ลดลงเมื่อใช้...
Profession Revamp

[Pre-Announcement] Profession Revamp 2

ประกาศล่วงหน้าสำหรับการอัปเดต เร็วๆ นี้ ★ Revamp Pre-Announcement 2   1. ปรับปรุงการได้รับ Magical Crystal เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ Magical Crystal พร้อมกับการอัปเดตครั้งใหญ่ล่าสุดที่มีอิทธิพลต่อราคาของ Craft Item ในตลาด จึงมีการพิจารณาแล้วว่าการปรับปรุงซัพพลายสำหรับ Magical Crystal มีความจำเป็นมากที่สุด เราจะดำเนินการปรับปรุงใหม่ (Revamp) เพื่อให้ซัพพลายสำหรับ Magical Crystal มีเสถียรภาพมากขึ้นสำหรับทั้งนักผจญภัยใหม่และนักผจญภัยที่มีอยู่ ...

[Pre-Announcement] Quality of Life Update 2

ประกาศล่วงหน้าสำหรับการอัปเดต (เร็วๆ นี้) ★ Elsword Quality of Life Update – Part 2 Amethystine Prophecy Reforge Update ปริมาณของ ED, Magical Crystal, Spectral Amethyst และ Glaciem ที่จำเป็นสำหรับ Amethystine...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★อัปเดต Ara 4th...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00 น. ★ 4th Path...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★ ตัวละคร ★ แก้ไขภาพที่ดูไม่เป็นธรรมชาติเมื่อใช้...
elsword