แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

  ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.   ★ อัปเดตดันเจี้ยนใหม่   อัปเดตดันเจี้ยนใหม่ได้แก่...

Cash Shop Update 06/04/2565

  Cash Shop Update 06/04/2565   Awakening Custom : Elsword (2022-04-06 15:00 ~ ถาวร)   Ice Burner (Noah Igniton Caligo) (2022-04-06 15:00 ~ 2022-06-01 14:59) Ice Burner (Noah Igniton Caligo) 1+1 Package (จำกัดการซื้อ...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565

  ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.   ★ อัปเดตดันเจี้ยนใหม่   อัปเดตดันเจี้ยนใหม่ ‘Shadow...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 มกราคม 2565

  ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น.   ★ อัปเดต Raven...

[Elsword] : แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 18.30 น. ★ ตัวละคร ...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.   ★ ระบบสลับ Party...

[Elsword] : แจ้งปรับปรุงดันเจี้ยน Varnimyr Raid และอื่นๆ

แจ้งปรับปรุงดันเจี้ยน Varnimyr Raid และอื่นๆ ที่จะมาในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ★ การปรับปรุง Varnimyr Raid จำนวนผู้เล่นสูดสุดของการเข้า Varnimyr Raid จะเปลี่ยนเป็นผู้เล่น 6 คน ความยากของดันเจี้ยน Varnimyr Raid จะถูกปรับ (สถิติของ Monster, การปรับสนามพิเศษ เป็นต้น) ...

แจ้งปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 27 มกราคม 2564 ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน : วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ปิดระบบเติมเงิน : วันที่ 27 มกราคม 2564  ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.30 น. ★  ตัวละคร 1. แก้ไขจำนวนครั้งที่ลดลงเมื่อใช้...

ELating Attendance Event!

  ELating Attendance Event!  ระยะเวลากิจกรรม : 2022-03-30 14:00 ~ 2022-04-13 13:59     — Main Event —   ELating Attendance Event! : (2022-03-30 14:00 ~ 2022-04-13 13:59)   — รายละเอียด —   ELating Attendance Event! ...

[Avatar Update] CottonTail

[Avatar Update] CottonTail
elsword