3rd Class Finale Event

  2949

  ส่งท้ายการอัพเดทตัวละคร Class 3 กับกิจกรรมออนไลน์สะสม มีใบเปลี่ยนสายอาชีพมาแจก!!!


  1. แจกไอเทมชาร์จพลัง!

  ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. – 5 เมษายน 2561 ก่อนปิดปรับปรุง

  ตัวละคร Lv. 10 ขึ้นไป สามารถทำเควสอัตโนมัติดังต่อไปนี้

  ประเภทเควสเงื่อนไขรางวัล
  รายวัน[EVENT] Weekend Power Up! 1เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 1 ครั้ง[Cobo] Complete Recovery Potion 10ea
  รายวัน[EVENT] Weekend Power Up! 2เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 2 ครั้ง[Cobo] 50% EXP Boost Medal 1ea (7 วัน)
  รายวัน[EVENT] Weekend Power Up! 3เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวลตัวละคร 3 ครั้ง– [Cobo] Stamina Potion 1ea
  – [Cobo] Mana Elixir 10ea

  * ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 5 เม.ย. 61 ก่อนปิดปรับปรุง
  * ยกเว้น [Cobo] 50% EXP Boost Medal แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  * เควสรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.


  2. ออนไลน์สะสมวัน รับรางวัล!

  ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 1 เมษายน 2561 เวลา 23.59 น. (3 วันเท่านั้น!)

  • สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่ไอคอน  ‘Attendance Check’ ด้านบนของหน้าจอเกม
  • ในแต่ละวันเมื่อเข้าเกมออนไลน์ต่อเนื่องครบ 20 นาที สามารถรับรางวัลโดยคลิกที่ปุ่ม “Get” ตามจำนวนวันออนไลน์สะสม
  • แต่ละรางวัลสามารถรับได้ 1 ครั้ง/ID
  • รางวัลส่งให้ทางจดหมาย (จดหมายลบวันที่ 5 เม.ย. 61 ก่อนปิดปรับปรุง)

  * หากออนไลน์ตามเงื่อนไขแล้วให้กดรับรางวัลภายในวันนั้น เนื่องจากหากเริ่มวันใหม่แล้วจะไม่สามารถกดรับได้อีก
  * รีเซ็ตวันใหม่เวลา 00.01 น.

  จำนวนวันออนไลน์สะสมของรางวัล
  1 วัน
  [Cobo] Ice Burner (Mariposa Requiem) (1 วัน) Cube 1ea

  เปิดรับ Mariposa Requiem Avatar Full Set (อายุ 1 วัน)
  2 วัน
  [Cobo] Class Change Ticket Selective Cube 1ea

  <เลือกระหว่าง>
  – [Cobo] 1st Class Change Ticket 1ea
  – [Cobo] 2nd Class Change Ticket 1ea
  – [Cobo] Transcendence 2nd Class Change Ticket 1ea
  – [Cobo] 3rd Class Change Ticket 1ea
  3 วัน
  [Cobo] Dungeon Entry Ticket Selective Cube 1ea

  <เลือกระหว่าง>
  – [Cobo] Elrianode Defense Request 3ea
  – [Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 3ea
  – [Cobo] Heroic Invitation 3ea

  * ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 5 เม.ย. 61 ก่อนปิดปรับปรุง
  * ยกเว้น Mariposa Requiem Avatar (1 วัน) แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้


  ทีมงาน ELSWORD
  วันที่ 28 มีนาคม 2561
  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า