ELSWORD Battle Arena! แข่งชิงแชมป์ 3rd Class Line2 !!!!

  1088

  ELSWORD Battle Arena!
  3rd Class Line2

  การแข่งขันชิงความเป็นหนึ่งสำหรับ Class 3 สายอาชีพที่ 2 เท่านั้น!
  ฟอร์มทีม 2 คน สมัครด่วน 16 ทีมเท่านั้น!!

  ระยะเวลารับสมัคร : วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 น. – 25 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.

  ประกาศรายชื่อทีมที่ได้เข้าแข่งขัน : ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561

  กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 เวลาประมาณ 19.00 – 21.00 น.


  เงื่อนไขการสมัคร :

  1. ตัวแทนทีมลงทะเบียนสมัครได้ที่ปุ่ม “ลงทะเบียนสมัครแข่ง” ในข่าวนี้
  2. ฟอร์มทีม ทีมละ 2 คน โดยต้องเป็นตัวละคร Class 3 Line2 เท่านั้น
  3. สมาชิกในทีม ห้ามใช้ตัวละครซ้ำกัน
  4. จำกัดจำนวนเพียงแค่ 16 ทีม เท่านั้น
  5. 1 ไอดี สามารถเข้าร่วมทีมแข่งได้ทีมเดียวเท่านั้น
  6. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะไม่สามารถย้ายทีมได้
  7. ในกรณีที่ถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ทีมนั้น โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใหม่
  8. ผู้เข้าแข่งขันในทีมอย่างน้อยหนึ่งคนจะต้องมีบัญชีธนาคารเป็นของตัวเอง
  9. ให้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันตามลำดับการสมัคร

  รูปแบบการแข่ง :

  • การแข่งแบบแพ้คัดออก
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้ตัวละคร Class 3 Line2 เท่านั้น
  • ตัดสินจากการแข่งรอบเดียวจนถึงรอบรองชนะเลิศ
  • การตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะตัดสินจากการแข่ง 2 ใน 3
  • แข่งแบบ 2vs2  ตั้งห้อง PVP เป็นโหมด Power Battle / 8 kill / 1100 วินาที

  กติกาการแข่ง :

  • ห้ามใช้ฉายา
  • ห้ามใช้แหวน Ring of Rage
  • ห้ามใช้ IP Bonus จาก @Cafe
  • เมื่อทำการเข้าห้องแล้วห้ามออกจากห้องเพื่อเปลี่ยนอาชีพอีก
  • ห้ามเปลี่ยนชื่อตัวละครจนกว่าการแข่งจะจบและได้รางวัล
  • สวมใส่ Avatar และประดับทุกชนิดได้อิสระ แต่ไอเทมที่สวมใส่ทั้งหมดจะต้องเป็นไอเทมถาวร ไม่มีระยะเวลาเท่านั้น
  • ห้ามใช้ Skill คู่รัก (Extreme love above sky)
  • ห้ามทำการ Mod เป็นอันขาด

  เงื่อนไขการแข่ง :

  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินผลแพ้ชนะให้เป็นโมฆะ และตัดสินชี้ขาดเอง หากพบว่ามีการโกงโดยใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือจงใช้กระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งให้เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม
  • ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่อ่านและศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ตามความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ในกรณีนอกเหนือจากที่ระบุไว้ การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

  ของรางวัล :

  รางวัลทีมชนะเลิศ
  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ต่อทีม

  รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1
  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ต่อทีม

  รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ต่อทีม

  หมายเหตุ :
  – ทีมงานจะทำการติดต่อทีมที่ได้รางวัลเพื่อแจ้งกำหนดการมอบรางวัลและวิธีการรับรางวัล หลังประกาศผลทีมชนะเลิศภายใน 7 วันทำการ
  – เงินรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%


   

  ทีมงาน ELSWORD
  วันที่ 15 มีนาคม 2561
  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า