[Elsword] Cash Shop Update 19/08/2563

359

[Elsword] Cash Shop Update 19/08/2563

Cash Shop Update 19/08/2563


Enhancement Event
Treasure Hunt Event
Plus Alpha Event

 

** ระยะเวลาจำหน่าย : 19 สิงหาคม 2563 14.00 น. – 9 สิงหาคม 2563 13.59 น. **

[Elsword] Cash Shop Update 19/08/2563

 


[Elsword] Cash Shop Update 19/08/2563 [Elsword] Cash Shop Update 19/08/2563 [Elsword] Cash Shop Update 19/08/2563

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า