[Elsword] Character Reboot Event 1

  2267


  [Elsword] Character Reboot Event 1

  1. Character Reboot Free Entrance Ticket Event
   ระยะเวลากิจกรรม: 17 กรกฏาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 31 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
   รายละเอียดกิจกรรม:
  2. Character Reboot Attendance Event
   ระยะเวลากิจกรรม: 17 กรกฏาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 31 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
   รายละเอียดกิจกรรม
  3. Character Reboot Daily Quest
   ระยะเวลากิจกรรม: 17 กรกฏาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 31 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
   รายละเอียดกิจกรรม:

  4. Character Reboot Weekly Questระยะเวลากิจกรรม: 17 กรกฏาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 31 กรกฏาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
   รายละเอียดกิจกรรม:

  5. Weekend Burning Event!
   ระยะเวลากิจกรรม: 20 กรกฏาคม 2562 14.00น. ถึง 21 กรกฏาคม 2562 13.59น. และ 21 กรกฏาคม 2562 14.00น. ถึง 22 กรกฏาคม 2562 13.59น.
   รายละเอียดกิจกรรม:

    – Drop Rate จะถูกปรับใช้แก่ดันเจี้ยนดังต่อไปนี้ Normal, Heroic, Secret, Add  ทีมงาน ELSWORD
  วันที่ 17 กรกฏาคม 2562
  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า