[Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event

1093

[Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event
[Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event

 1. Event Dungeon: ELSTAR Signing Event
  ระยะเวลากิจกรรม: 2 ตุลาคม 2562 ตามเวลารีเซ็ต ถึง 23 ตุลาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  *รายละเอียด Event Dungeonดันเจี้ยนจะสามารถเข้าได้อย่างอิสระ 1 ครั้งต่อวัน (หลังจากจบกิจกรรม ก็จะยังคงสามารถเข้าได้ 1 ครั้งต่อวัน) ไอเทม ELSTAR’s Autograph ที่ได้รับเมื่อผ่านดันเจี้ยนจะเป็น 2 เท่าในช่วงระยะเวลากิจกรรมLimited event ดังต่อไปนี้จะถูกสงวนไว้ระหว่างช่วงกิจกรรม

  เข้าเกม Event เงื่อนไข รางวัล จำกัด
  รายวัน Event Dungeon: ELSTAR Signing Event ออนไลน์ 10 นาที [Cobo] ELSTAR Signing Event Ticket x2 Lv. 10 ขึ้นไป / ตัวละคร

  * เมลของรางวัลกิจกรรมจะถูกลบเมื่อ: 23 ตุลาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

   

  เควส ชื่อเควส เงื่อนไข รางวัล จำกัด
  รายวัน [EVENT] Please sign, ELSTAR! ผ่าน Event Dungeon ‘ELSTAR Signing Event’ 1 ครั้ง Sweet Caramel Macchiato x30 Lv. 10 ขึ้นไป / ID

   

  สามารถแลกเปลี่ยนได้แม้หลังจบกิจกรรม El Star Fan Sign Event ไปแล้ว

  แลกเปลี่ยน NPC วัตถุดิบ รางวัล
  ทั้งหมด Ariel ELSTAR’s Autograph x200 [Ariel] Pet: Jay x1
  ELSTAR’s Autograph x100 [Ariel] Fetch Aura (Jay Only) x1
  ELSTAR’s Autograph x96 [Ariel] Top Star Red Carpet – White Cube x1
  ELSTAR’s Autograph x1 Sweet Caramel Macchiato x2

   

  ประเภท Cube Name
  (Limitations)
  รางวัล
  มอบ Motion ที่เหมาะสมให้แก่ตัวละครที่เปิด [Ariel] Top Star Red Carpet – White Cube [Ariel] Top Star Red Carpet – White (Elsword~Laby) x1

   

  ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบ หมายเหตุ
  [Cobo] ELSTAR Signing Event Ticket O X X O 2019-10-23 Ticket เข้า Event Dungeon
  ELSTAR’s Autograph O X X X
  Sweet Caramel Macchiato O O X X HP 75%/ MP 75%
  [Ariel] Pet: Jay X X X X
  [Ariel] Fetch Aura (Jay Only) X X X X
  [Ariel] Top Star Red Carpet – White Cube X X X X
  [Ariel] Top Star Red Carpet – White (Elsword~Laby) X X X X

   

  [Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event


[Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event [Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event [Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 2 ตุลาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event [Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event [Elsword] Event Dungeon: ELSTAR Signing Event