[Elsword] Cash Shop Update 22/05/2019

  1599

  Cash Shop Update 22/05/2019


  Laby Elrios Detective Academy
  ระยะเวลาจำหน่าย : 22 พฤษภาคม  ถึง 17 กรกฏาคม 2562

  Laby Ice Burner : Holy Unicorn
  ระยะเวลาจำหน่าย : 22 พฤษภาคม  ถึง 19 พฤษภาคม 2562 23.59 น. 

  Laby Ice Burner : Holy Unicorn 1+1 Package
  ระยะเวลาจำหน่าย : 22 พฤษภาคม  ถึง 27 พฤษภาคม 2562 จำกัดการซื้อ 10 ครั้งต่อ ID

   

   

   


  ทีมงาน ELSWORD
  วันที่ 22 พฤศภาคม 2562
  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า