[New Accessory] Hedgehog Tote Bag & Pen

  1747

  ประดับใหม่จาก Hedgehog มีทั้งถุงผ้าและปากกา ใส่ติดตัวไว้ไม่มีเชย~

  ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 หลังปิดปรับปรุง – 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.59 น.  Hedgehog Tote Bag

  ประดับชุดท่อนบน (ถาวร)
  ราคา 7,600 Cash Point


  Hedgehog Pen

  ประดับชุดท่อนบน (ถาวร)
  ราคา 7,600 Cash Point


  * หลังจากซื้อ Avatar Accessory จะอยู่ในผนึก

  ทีมงาน ELSWORD
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า