สร้างตัวละครใหม่ รับไอเทมฟรี! 8-22 มี.ค. นี้

  7895

  ข่าวดีมาถึงแล้ว! ELSWORD แจกไอเทมอย่างเพียบให้ตัวละครที่สร้างใหม่!!!

  ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 8 มีนาคม 2561 หลังปิดปรับปรุง – 22 มีนาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง

  เงื่อนไข : ตัวละครที่สร้างใหม่ภายในระยะเวลากิจกรรม


  1. เลเวลอัพ รับไอเทมเพียบ! หนทางสู่ Class 3

  • เมื่อตัวละครทำได้ตามเงื่อนไข ให้กดรับรางวัลจากไอคอน จะได้รับรางวัลในช่องเก็บของตัวละคร
  • ภายในระยะเวลากิจกรรม สามารถซื้อใบอัพคลาส 1 และ 2 ใน Cash Shop ฟรี!!!
   (1st Class Advance Ticket และ 2nd Class Advance Ticket -> ราคา 0 Cash Point)
  • แต่ละรางวัล รับได้ 1 ครั้ง ต่อตัวละคร

  เงื่อนไขของรางวัลประกอบด้วย
  ตัวละคร Lv. 1Start Leveling! Cube (Lv. 1) 1ea
  – [Cobo] Rapid Leveling EXP 100% Medal 1ea
  [Cobo] Start Leveling! Accessory (15 วัน) cube 1ea
  ตัวละคร Lv. 15
  – เปลี่ยน 1st Class
  1st Job Class Advanced! Cube (Lv. 15) 1ea– [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.15~34) 5ea
  – [Cobo] Magic Necklace (II) (15 วัน) 1ea
  – [Cobo] Twister Apple 20ea
  – [Cobo] Superhuman Apple 20ea
  – [Cobo] Andromeda Apple 20ea
  – [Cobo] Fire Orb 20ea
  – [Cobo] Nature Orb 20ea
  – [Cobo] Light Orb 20ea
  – [Cobo] El Tree Seed 20ea
  ตัวละคร Lv. 35
  – เปลี่ยน 2nd Class
  2nd Job Class Advanced! Cube (Lv. 35) 1ea
  – [Cobo] Rapid Leveling EXP 100% Medal 1ea
  – [Cobo] Summon Stone: Perkisas (15 วัน) 1ea
  ตัวละคร Lv. 45
  – ได้รับ Advanced Skill
  – หรือทำเควส Camilla’s Advance skill training 5/5
  Advanced Skill Training Cube (Lv. 45) 1ea
  [Cobo] Advanced Skill Accessory (15 วัน) Cube 1ea
  – [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.45~70) 5ea
  – [Cobo] Epic NPC Card ‘Edan’ 10ea
  – [Cobo] Epic NPC Card ‘Valak’ 10ea
  ตัวละคร Lv. 60
  – ได้รับ Expert skill
  – หรือทำเควส Camilla’s Expert skill training 5/5
  Expert Skill Training Cube (Lv. 60) 1ea
  [Cobo] Expert Skill Accessory (15 วัน) Cube 1ea
  – [Cobo] Pet Auto Consume Quick Slot Expansion (15 วัน) 1ea
  – [Cobo] Stone Apple 20ea
  – [Cobo] Giant Apple 20ea
  – [Cobo] Dark Orb 20ea
  – [Cobo] Water Orb 20ea
  – [Cobo] Wind Orb 20ea
  ตัวละคร Lv. 70
  – เปลี่ยนเป็น Transcendence
  Transcendence Complete! Cube (Lv. 70) 1ea– [Cobo] Rapid Leveling EXP 100% Medal 1ea
  [Cobo] Transcendence Complete! Accessory (15 วัน) Cube 1ea
  – [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.80~98) 5ea
  – [Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 15ea
  – [Cobo] Heroic Invitation 15ea
  – [Cobo] Concentrated El’s Essence 50ea
  ตัวละคร Lv. 99Ready for 3rd Job! Cube (Lv. 99, Transcendence) 1ea[Cobo] Ready for 3rd Job! Costume Suit Selection Cube 1ea

  <เลือก 1 ชุด ระหว่าง>
  [Cobo] I Bear Cuddles
  [Cobo] ELS-N1 Grand Prix Maintenance Team (Black)

  * ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 22 มี.ค. 61 (8.00 น.)
  (ยกเว้น [Cobo] Magic Necklace (II) / [Cobo] ELS-N1 Grand Prix Maintenance Team (Black) / [Cobo] I Bear Cuddles แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้)

  * [Cobo] Rapid Leveling EXP 100% Medal : EXP ซ้อนทับได้สูงสุด 300%

  [Cobo] Start Leveling! Accessory (15 วัน) Cube : เปิดรับไอเทมดังนี้

  [Cobo] Blue Flower Wing 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Impact Flare – Aura (Blue) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Snow Crystal Seal 1ea (15 วัน)
  * ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  [Cobo] Advanced Skill Accessory (15 วัน) Cube : เปิดรับไอเทมดังนี้

  [Cobo] Ring of Fury 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Ring of Flexibility (II) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Ring of Tenacity (II) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Ring of Strength (II) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Ring of Bravery (II) 1ea (15 วัน)
  * ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  [Cobo] [Cobo] Expert Skill Accessory (15 วัน) Cube : เปิดรับไอเทมดังนี้

  [Cobo] El Lord Crown (Blue) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] El Lord Oracle 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Blue Blooming Flower 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Blue Full Moon Earning 1ea (15 วัน)
  * ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  [Cobo] Transcendence Complete! Accessory (15 วัน) Cube : เปิดรับไอเทมดังนี้

  [Cobo] Blue Gothic Ribbon Ornament 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Zodiac-Virgo 1ea (15 วัน)
  * ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  หมายเหตุ :- ประดับจากกล่อง Start Leveling! / Expert Skill / Transcendence Complete!
  มี Set Option ดังนี้
  3 ชิ้น : Critical 5%, Attack Speed 5%, ลดความเสียหาย 10%
  7 ชิ้น : Pdef & Mdef +225
  9 ชิ้น : HP +10%, ต้านทานทุกธาตุ +40, Maximize 5%


  2. ยิ่งเล่นยิ่งรับไอเทมสนับสนุน

  ตัวละครที่สร้างใหม่สามารถรับเควสอัตโนมัติต่อไปนี้

  ประเภทเควสเงื่อนไขรางวัล
  ครั้งเดียว
  /ต่อเนื่อง
  [EVENT] New Adventurer Aid (1~3/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 1 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 5ea
  – [Cobo] Mana Elixir 5ea
  – [Cobo] Stamina Potion 1ea
  ครั้งเดียว
  /ต่อเนื่อง
  [EVENT] New Adventurer Aid (4~6/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 2 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 10ea
  -[Cobo] Mana Elixir 10ea
  – [Cobo] Stamina Potion 2ea
  ครั้งเดียว
  /ต่อเนื่อง
  [EVENT] New Adventurer Aid (7~9/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 15ea
  – [Cobo] Mana Elixir 15ea
  – [Cobo] Stamina Potion 3ea
  ครั้งเดียว
  /ต่อเนื่อง
  [EVENT] New Adventurer Aid (10~12/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 4 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 20ea
  – [Cobo] Mana Elixir 20ea
  – [Cobo] Stamina Potion 4ea
  ครั้งเดียว
  /ต่อเนื่อง
  [EVENT] New Adventurer Aid (13~15/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 5 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 25ea
  – [Cobo] Mana Elixir 25ea
  – [Cobo] Stamina Potion 5ea


  * ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 22 มี.ค. 61 (8.00 น.)


   

  ทีมงาน ELSWORD
  วันที่ 7 มีนาคม 2561
  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า