ตัวละครสร้างใหม่! รับฟรีไอเทมเพียบ!

  5326

  เข้าเกม ELSWORD สร้างตัวละครใหม่ รับรางวัลไอเทมมากมาย! ยิ่งเลเวลอัพยิ่งรับรางวัลเพิ่ม!

  ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 11 มกราคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง

  เงื่อนไข : ตัวละครที่สร้างใหม่ภายในระยะเวลากิจกรรม


  1. เลเวลอัพ รับไอเทมเพียบ! หนทางสู่ Class 3

  • เมื่อตัวละครทำได้ตามเงื่อนไข ให้กดรับรางวัลจากไอคอน จะได้รับรางวัลในช่องเก็บของตัวละคร
  • ภายในระยะเวลากิจกรรม 1st Class Advance Ticket และ 2nd Class Advance Ticket ใน Cash Shop
   สามารถซื้อได้ฟรี !!!
  • แต่ละรางวัล รับได้ 1 ครั้ง ต่อตัวละคร

  เงื่อนไขของรางวัลประกอบด้วย
  ตัวละคร Lv. 1Growth Start! Cube (Lv. 1) 1ea
  – [Cobo] quick growth EXP 100% medal 1ea
  – [Cobo] Growth Start! Commemorating accessory (15 วัน) cube 1ea
  ตัวละคร Lv. 15
  และเปลี่ยน 1st Class
  1st class Complete! Cube (Lv. 15) 1ea– [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.15~34) 5ea
  – [Cobo] Magic Necklace (II) (15 วัน) 1ea
  – [Cobo] Stormy Apple 20ea
  – [Cobo] Superman’s Apple 20ea
  – [Cobo] Fire Orb 20ea
  – [Cobo] Nature Orbs 20ea
  – [Cobo] Light Orbs 20ea
  – [Cobo] Andromeda Apple 20ea
  – [Cobo] El Tree Seed 20ea
  ตัวละคร Lv. 35
  และเปลี่ยน 2nd Class
  2nd class Complete! Cube (Lv. 35) 1ea
  – [Cobo] quick growth EXP 100% medal 1ea
  – [Cobo] Summon Stone: Perkisas (15 วัน) 1ea
  ตัวละคร Lv. 45
  และได้รับ Advanced Skill หรือทำเควส Camilla’s Advance skill training 5/5
  Advanced skill training cube (Lv. 45) 1ea
  – [Cobo] advanced skill training commemorating accessory (15 วัน) cube 1ea
  – [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.45~70) 5ea
  – [Cobo] Epic NPC Card ‘Edan’ 10ea
  – [Cobo] Epic NPC Card ‘Valak’ 10ea
  ตัวละคร Lv. 60
  และได้รับ Expert skill หรือทำเควส Camilla’s Expert skill training 5/5
  Expert skill training cube (Lv. 60) 1ea
  – [Cobo] Expert skill training commemorating accessory (15 วัน) cube 1ea
  – [Cobo] Pet Auto Consume Quick Slot Expansion (15 วัน) 1ea
  – [Cobo] Stone Apple 20ea
  – [Cobo] Giant Apple 20ea
  – [Cobo] Dark Orb 20ea
  – [Cobo] Water Orb 20ea
  – [Cobo] Wind Orb 20ea
  ตัวละคร Lv. 70
  และเปลี่ยนเป็น Transcendence
  Transcendence Complete! Cube (Lv. 70) 1ea– [Cobo] quick growth EXP 100% medal 1ea
  – [Cobo] Transcendence Complete! Commemorating accessory (15 วัน) cube 1ea
  – [Cobo] Philosopher’s Scroll (Lv.80~98) 5ea
  – [Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 15ea
  – [Cobo] Heroic Invitation 15ea
  – [Cobo] Concentrated El’s Essence 50ea
  ตัวละคร Lv. 99Ready for 3rd class! cube (Lv. 99, Transcendence) 1ea[Cobo] I Bear Cuddles 1ea

  * ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม (ยกเว้น [Cobo] I Bear Cuddles)
  * [Cobo] quick growth EXP 100% medal : EXP ซ้อนทับได้สูงสุด 300%

  [Cobo] Growth Start! Commemorating accessory (15 วัน) cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
  [Cobo] Seraphim Wing – Holy 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Seraphim’s Blessing – Aura (Holy) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Impact Flare – Command (White) 1ea (15 วัน)
  * ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  [Cobo] advanced skill training commemorating accessory (15 วัน) cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
  [Cobo] Rage Ring 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Ring of Flexibility (II) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Ring of Tenacity (II) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Ring of Strength (II) 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Ring of Bravery (II) 1ea (15 วัน)
  * ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  [Cobo] Expert skill training commemorating accessory (15 วัน) cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
  [Cobo] Seraphim Ring – Holy 1ea (15 วัน)
  [Cobo] El Lord Exodus 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Frost Pixie’s Warm Breath 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Maid’s Earrings 1ea (15 วัน)
  * ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  [Cobo] Transcendence Complete! Commemorating accessory (15 วัน) cube : เปิดรับไอเทมดังนี้
  [Cobo] White Angel’s Wing Weapon Guard 1ea (15 วัน)
  [Cobo] Goatman Mini-Ver.White 1ea (15 วัน)
  * ประดับแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

  หมายเหตุ :- ประดับจากกล่อง Growth Start!/Expert/Transcendence Complete! มี Set Option ดังนี้
  3 ชิ้น : Critical 5%, Attack Speed 5%, ลดความเสียหาย 10%
  7 ชิ้น : Pdef & Mdef +225
  9 ชิ้น : HP +10%, ต้านทานทุกธาตุ +40, Maximize 5%

  [Cobo] I Bear Cuddles : Costume Suit อายุถาวร แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้


  2. ยิ่งเล่นยิ่งรับไอเทมสนับสนุน

  สามารถรับเควสอัตโนมัติต่อไปนี้

  ประเภทเควสเงื่อนไขรางวัล
  ทั่วไป/ต่อเนื่อง[EVENT] New adventurer supporter (1~3/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 1 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 5ea
  – [Cobo] Mana Elixir 5ea
  – [Cobo] Stamina potion 1ea
  ทั่วไป/ต่อเนื่อง[EVENT] New adventurer supporter (4~6/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 2 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 10ea
  -[Cobo] Mana Elixir 10ea
  – [Cobo] Stamina potion 2ea
  ทั่วไป/ต่อเนื่อง[EVENT] New adventurer supporter (7~9/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 15ea
  – [Cobo] Mana Elixir 15ea
  – [Cobo] Stamina potion 3ea
  ทั่วไป/ต่อเนื่อง[EVENT] New adventurer supporter (10~12/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 4 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 20ea
  – [Cobo] Mana Elixir 20ea
  – [Cobo] Stamina potion 4ea
  ทั่วไป/ต่อเนื่อง[EVENT] New adventurer supporter (13~15/15)เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 5 ครั้ง– [Cobo] Complete Recovery Potion 25ea
  – [Cobo] Mana Elixir 25ea
  – [Cobo] Stamina potion 5ea


  * ไอเทมแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


   

  ทีมงาน ELSWORD
  วันที่ 20 ธันวาคม 2560
  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า