ประกาศเรื่องการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop

  441
  ประกาศเรื่องการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop

             ทีมงานขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบว่า หลังการปิดปรับปรุงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนแปลงการจำหน่าย Avatar ใน Cash Shop ดังต่อไปนี้ค่ะ1. Avatar แบบแยกชิ้นจะไม่มีการจำหน่ายในแบบมีอายุการใช้งานอีกต่อไป จะจำหน่ายเฉพาะแบบอายุถาวรเท่านั้น

  2. นำ Avatar แบบแยกชิ้นที่วางจำหน่ายอยู่ทั้งหมดออกจาก Cash Shop ไม่สามารถซื้อได้อีกต่อไป

       2.1 ยกเว้น Avatar ที่เพิ่งอัพเดทซึ่งยังอยู่ภายในระยะเวลาจำหน่าย

  2.2 ยกเว้น Basic Avatar ดังต่อไปนี้ที่จะวางจำหน่ายตลอดไป
  Bad Guys
  Fantasy Academy
  Animal Costplay
  Summer Casual
  Holy/Dark Priest
  Fantasy Evil Slayer
  ELS Spring Rain
  ELS Casual

  3. Avatar อัพเดทใหม่ทั้งแบบแยกชิ้นและ Package จะสามารถซื้อได้ภายในระยะเวลาจำหน่ายเท่านั้น เมื่อหมดระยะเวลาจำหน่ายจะถูกนำออกจาก Cash Shop ทั้งหมด

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

   

  ทีมงาน ELSWORD
  วันที่ 22 มีนาคม 2560
  ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า