ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 11 ต.ค. 61

440

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 11 ต.ค. 61


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า