แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

3644

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพ วันเสาร์ที่ 17 และวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563

PLAYPARK ขอแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากธนาคารกรุงไทย และธนาคารกรุงเทพมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 17 และ วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่งผลให้ไม่สามารถเติมเงินได้ตามเวลาดังนี้

ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินธนาคารกรุงไทย
          • วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 – 05.30 น. (คืนศุกร์ต่อเสาร์)
          • วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 00.01 – 05.30 น. (คืนเสาร์ต่ออาทิตย์)
          • ผลกระทบ ไม่สามารถเติมเงิน ช่องทาง Online Banking ด้วยธนาคารกรุงไทยได้

ปิดปรับปรุงระบบเติมเงินธนาคารกรุงเทพ
          • วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 00.30 – 06.00 น. (คืนเสาร์ต่ออาทิตย์)
          • ผลกระทบ ไม่สามารถเติมเงิน ช่องทาง Online Banking , QR Payment ด้วยธนาคารกรุงเทพได้

หมายเหตุ : ธนาคารอื่นสามารถเติมได้ตามปกติ เกมสามารถเล่นได้ตามปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

ทีมงาน Customer Service
ประกาศ วันที่ 16 ตุลาคม 2563 15.00 น.