ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 12 ธ.ค. 61

1325

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันที่ 12 ธ.ค. 61


ทีมงานขอแจ้งการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ใน วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ


ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า