แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสด เอไอเอส วัน-ทู-คอล! วันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 20:00 – 22:00 น.

17410

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสด เอไอเอส วัน-ทู-คอล! วันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 20:00 – 22:00 น.

PLAYPARK แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทาง บัตรเงินสด เอไอเอส วัน-ทู-คอล! วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 20.00 – 22.00 น. สาเหตุเนื่องมาจากทางผู้ให้บริการ AIS ทำการปรับปรุงระบบ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้บัตร AIS One-2-Call! Cash Card เติมเงิน PlayMall และ Refill Center ได้ค่ะ

หมายเหตุ : ช่องทางเติมเงินอื่นๆ ยังสามารถเติมได้ตามปกติค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสด เอไอเอส วัน-ทู-คอล! วันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 20:00 – 22:00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสด เอไอเอส วัน-ทู-คอล! วันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 20:00 – 22:00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบเติมเงินช่องทางบัตรเงินสด เอไอเอส วัน-ทู-คอล! วันเสาร์ที่ 21 กันยายน เวลา 20:00 – 22:00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 กันยายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า