แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 03.00 – 04.00 น.

3906

แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 03.00 – 04.00 น.

PLAYPARK ขอแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต 3BB พบปัญหาการของอุปกรณ์การเชื่อมต่อของสัญญาณอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่งผลให้ผู้ใช้บริการหลุดการเชื่อมต่อหรือการเชื่อมต่อเกมไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้อง ปิดปรับปรุงการให้บริการของอินเทอร์เน็ต 3BB เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 03.00 – 04.00 น.

ผลกระทบจากการปิดปรับปรุง

          1. ผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อเกมทุกเกมของ Playpark ก่อนเวลาดังกล่าวด้วยอินเทอร์เน็ต 3BB จะหลุดออกจากเกม
          2. ผู้ใช้บริการที่เชื่อมต่อเกมทุกเกมของ Playpark ในเวลาดังกล่าวด้วยอินเทอร์เน็ต 3BB จะพบปัญหาการเชื่อมต่อล่าช้า
          3. การเชื่อมต่อสู่ระบบต่างๆ ของ Playpark เช่น การดาวน์โหลดเกม การเติมเงิน การลงทะเบียน การใช้ระบบไอเทมโค๊ค ฯลฯ จากอินเทอร์เน็ต 3BB จะพบปัญหาการเชื่อมต่อล่าช้า

          ทั้งนี้หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อได้เลยในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถแก้ไขปัญหาชั่วคราวด้วยการปิดและเปิดอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เราท์เตอร์) อีกครั้ง

          จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

 


แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 03.00 – 04.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 03.00 – 04.00 น. แจ้งปิดปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด (3BB) ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 03.00 – 04.00 น.

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 16 กันยายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า