[Avatar Update] 2017 Winter Casual

1929
[Avatar Update] 2017 Winter Casual ELSWORD Avatar Shop Update 23 กุมภาพันธ์ 2560

ชุดสุดน่ารัก อุ่นๆ นุ่มๆ รับลมหนาว
2017 Winter Casual มาให้จับจองกันแล้วจ้า~

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 หลังปิดปรับปรุง – 22 มีนาคม 2560 เวลา 8.59 น.

[Avatar Update] 2017 Winter Casual

[Avatar Update] 2017 Winter Casual
2017 Winter Casual Package (Peach Biege/Hot Chocolate)
Package : Avatar 6 ชิ้น/ตัวละคร ประกอบด้วย อาวุธ ทรงผม ท่อนบน ท่อนล่าง ถุงมือ รองเท้า (ถาวร)
ราคา : 38,400 Cash

[Avatar Update] 2017 Winter Casual
2017 Winter Casual Premium Package (Peach Biege/Hot Chocolate)
Package : Avatar 7 ชิ้น/ตัวละคร ประกอบด้วย อาวุธ ทรงผม 2 แบบ ท่อนบน ท่อนล่าง ถุงมือ รองเท้า (ถาวร)
ราคา : 45,400 Cash

[Avatar Update] 2017 Winter Casual

[Avatar Update] 2017 Winter Casual
[Avatar Update] 2017 Winter Casual
[Avatar Update] 2017 Winter Casual
[Avatar Update] 2017 Winter Casual
[Avatar Update] 2017 Winter Casual
[Avatar Update] 2017 Winter Casual

[Avatar Update] 2017 Winter Casual
[Avatar Update] 2017 Winter Casual  [Avatar Update] 2017 Winter Casual

 

[Avatar Update] 2017 Winter Casual

ทีมงาน Elsword
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า