[Elsword] Cash Shop Update 26/08/2563

1561

[Elsword] Cash Shop Update 26/08/2563

Cash Shop Update 26/08/2563Costume : Floral Holiday (2020-08-26 14:00 ~ 2020-09-23 13:59)
Costume Package : Floral Holiday (2020-08-26 14:00 ~ 2020-09-23 13:59)
Costume Premium Package : Floral Holiday (2020-08-26 14:00 ~ 2020-09-23 13:59)

[Elsword] Cash Shop Update 26/08/2563 [Elsword] Cash Shop Update 26/08/2563 [Elsword] Cash Shop Update 26/08/2563

 


[Elsword] Cash Shop Update 26/08/2563 [Elsword] Cash Shop Update 26/08/2563 [Elsword] Cash Shop Update 26/08/2563

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 สิงหาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า