ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาแข่ง Elsword Club of the Day

268
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาแข่ง Elsword Club of the Day

           ทีมงานขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบว่า กิจกรรม Elsword Club of the Day ในวันที่ 19 และ 21 พ.ค. 60

มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
          • วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 เปลี่ยนเป็นเวลา 19.00 – 20.00 น.

• วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 60 ไม่มีการจัดแข่ง

ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า