ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาแข่ง Elsword Club of the Day

988
ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาแข่ง Elsword Club of the Day ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาแข่ง Elsword Club of the Day

           ทีมงานขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบว่า กิจกรรม Elsword Club of the Day ในวันที่ 19 และ 21 พ.ค. 60

มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
          • วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 เปลี่ยนเป็นเวลา 19.00 – 20.00 น.

• วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 60 ไม่มีการจัดแข่ง

ทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า