ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม Bingo Together!!

1193
ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม Bingo Together!! ประกาศเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม Bingo Together!!

           ทีมงานขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบว่า กิจกรรม Bingo Together!! มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม
จากสิ้นสุดกิจกรรมวันที่ 26 มกราคม 2560 เปลี่ยนเป็นสิ้นสุดกิจกรรมวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น.
           จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 6 มกราคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า