ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการอัพเดทแพทช์เป็นวันที่ 25 ม.ค. 60

920
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการอัพเดทแพทช์เป็นวันที่ 25 ม.ค. 60 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการอัพเดทแพทช์เป็นวันที่ 25 ม.ค. 60

           ทีมงานขอแจ้งให้เพื่อนๆ ทราบว่า เฉพาะการอัพเดทแพทช์ครั้งต่อไปจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ จากปกติปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันพฤหัสบดี เปลี่ยนเป็นปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์วันพุธที่ 25 มกราคม 2560            ทั้งนี้จึงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, การจำหน่าย Cash Item และการอัพเดทต่างๆ เป็นสิ้นสุดวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยมีรายการดังต่อไปนี้…

• สิ้นสุดกิจกรรม Ain 1st Transcendence คลิก
• สิ้นสุดกิจกรรม Bethtera Army Dungeon คลิก
• สิ้นสุดกิจกรรมของขวัญผู้เล่นใหม่และผู้เล่นปัจจุบันต้อนรับ Ain! คลิก
• สิ้นสุดการจำหน่าย Frost Pixie Avatar คลิก
• สิ้นสุดการจำหน่าย Ice Burner (Ain, ArchAngel) และ Ice Burner (Ain, ArchDevil) คลิก
• ไม่สามารถทำเงื่อนไขให้สำเร็จเพื่อรับฉายา Oath of Ruin ได้อีกต่อไป คลิก

           จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ค่ะ

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 19 มกราคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า