[Customize] Ain: Red/Chic Eyes + Rose: Tree Stump

505
มาแล้ว! แปลงโฉมให้ Ain กับตาสุดชิค
พร้อมท่านั่งสำหรับ Roseระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป


Ain Red Eyes
ราคา 3,800 Cash

Ain Chic Eyes
ราคา 3,800 Cash

Rose Tree Stump of Memories
ราคา 3,800 Cash

 

 

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 10 พฤษภาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า