ประกาศผลกิจกรรม Elsword Club of the Day เดือนพฤษภาคม

821
ประกาศผลกิจกรรม Elsword Club of the Day เดือนพฤษภาคม ประกาศผลกิจกรรม Elsword Club of the Day
เดือนพฤษภาคม
เริ่มแล้วสำหรับการแข่ง PvP วัดกันไปเลยวันต่อวัน! เพื่อนๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลของแต่ละวันได้ที่นี่ค่ะ

รายละเอียดกิจกรรม     ชมคลิปการแข่งขัน

Live Stream ทุกศุกร์ 18.00 น. ทาง ELSWORD Fanpage


วันที่ 3 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
VelvetCrowe // Fuukayu
VanishingLu // ยุ่งจัง
เกมหัว // Inari๛
Rank A, B และ C
Roseselie // DarkShinoa
Lulizna // คิดไม่ออกอะ
Fioka // shootstart
Rank D, E และ D
๏Yuno๛ // nShinoan

วันที่ 5 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Viviennez // ReinForce
VelvetCrowe // ยุ่งจัง
Plutilithz // Voluntiaz
Rank A, B และ C
คิดไม่ออกอะ // Fioka
DarkStellar // Lulizna
Luriliaz // DanaIclusian
Rank D, E และ D
NeoRequiem // Eiltead

วันที่ 6 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Voluntiaz // ReinForce
VelvetCrowe // l๑TohRu๑l
Rank A, B และ C
ZweiNSG // LunaAlicorn
คิดไม่ออกอะ // DarkShinoa
Fioka // Luriliaz
Rank D, E และ D
NeoRequiem // Eiltead

วันที่ 7 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
ReinForce // Inari๛
Nanalei // HolyPhantom
VelvetCrowe // Rraraki
Rank A, B และ C
Fioka // SlyFox
ตัวเก็บERP // Lulizna
TJaRuji // ๑อุN๑
Rank D, E และ D
Nanasagi // yamaนะจ๊ะ

วันที่ 8 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Plutilithz // Viviennez
VanishingLu //HolyPhantom
Voluntiaz // Inari๛
Rank A, B และ C
Lulizna // คิดไม่ออกอะ
เผือก // SlyFox
Luriliaz // Roseselie
Rank D, E และ D
๏Yuno๛ // Eiltead

วันที่ 10 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
LastWindX // VelvetCrowe
Viviennez // Plutilithz
ยุ่งจัง // aothWJaRuji
Rank A, B และ C
Rosabelz // DarkShinoa
EclipseSun // nTimeLeapn
เผือก // TJaRuji
Rank D, E และ D
OSeI // ๏Yuno๛

วันที่ 12 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Viviennez // LilithAilron
Nanalei // aothWJaRuji
VelvetCrowe // LastWindX
Rank A, B และ C
TJaRuji // SlyFox
คิดไม่ออกอะ // Larror
Lulizna // EclipseSun
Rank D, E และ D
yamaนะจ๊ะ // Eiltead

วันที่ 13 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Nanalei // LilithAilron
VanishingLu // Rraraki
VelvetCrowe // Viviennez
Rank A, B และ C
Fioka // LunaAlicorn
TJaRuji // SlyFox
Luriliaz // Larror
Rank D, E และ D
NeoAlicia // Lastjustment

วันที่ 15 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
VanishingLu // Viviennez
๐NerfThis // EnGarde
Rank A, B และ C
AsotoEiji // DarkShinoa
SaberTan // Larror
Luriliaz // nTimeLeapn
Rank D, E และ D
๏Yuno๛ // Eiltead

วันที่ 17 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
o๐MeGuMiN๐o // TwinterNW
Charliez // aothWchiz
TJaRuji // QuenaZai
Rank A, B และ C
EclipseSun // ZweiNSG
Mayyozoro // LunaAlicorn
Lulizna // Mayyozoro
Rank D, E และ D
T๓RANDOLPH๓T // Eiltead

วันที่ 19 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Viviennez // ๐Kera๐
ตูดคอร์กี้ // JRlaco
aothWJaRuji // Nanalei
Rank A, B และ C
JRdoppel // SaikoTH001
Lulizna // frame159
Fioka // Rindra
Rank D, E และ D
ตัวเก็บERP // Larror

วันที่ 20 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Viviennez // LilithAilron
Voluntiaz // Nanalei
TwinterNW // Elchulus
Rank A, B และ C
Lionword
Fioka // Lionword
AccelSpinner // DarkShinoa
Rank D, E และ D
Inari๛ // SwithzQuetor

วันที่ 22 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Viviennez // Victorique๛
Plutilithz // Voluntiaz
หัวนมอมชมพู // SoheeAhr
Rank A, B และ C
Fioka // nTimeLeapn
DarkShinoa // Gyuki
AsotoEiji // Larror
Rank D, E และ D
Isilithz // Rraraki

วันที่ 24 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
Charliez // Viviennez
VanishingLu // aothWJaRuji
๛KazumiZero๛ // ๐Kera๐
Rank A, B และ C
LunaAlicorn // Fioka
Lionword // Gyuki
Lulizna // nTimeLeapn
Rank D, E และ D
Rraraki // EclipseFist

วันที่ 26 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
๐Kera๐ // Viviennez
Voluntiaz // Nanalei
ตูดคอร์กี้ // Charliez
Rank A, B และ C
Fioka // Lulizna
DarkShinoa // Roseselie
nTimeLeapn // Gyuki
Rank D, E และ D
ShiraZuki // Eiltead

วันที่ 27 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
VanishingLu // Nanalei
aothWJaRuji // PIPOeiei
โซสาคุ // Alone๐Knight
Rank A, B และ C
Fioka // shootstart
Lionword // Roseselie
AccelSpinner // DarkShinoa
Rank D, E และ D
ฟันอย่างรัว // OverFrost

วันที่ 29 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
VanishingLu // Victorique๛
ม้าเฉียว // LilithAilron
Nanalei // Charliez
Rank A, B และ C
อาระจังภูเขา // Fioka
Roseselie // EclipseSun
Rivaler // Lulizna
Rank D, E และ D
Rraraki // Eiltead

วันที่ 31 พ.ค. 60

Rank SSS, SS และ S
VanishingLu // LilithAilron
Charliez // เกมหัว
Nanalei // magiccode
Rank A, B และ C
Fioka // ZenSei
EclipseSun // Roseselie
oomwaveth111 // Rivaler
Rank D, E และ D
EclipseBolt // MusicSka

* หลังจบการแข่งขัน กรุณารอสักครู่อย่าเพิ่งออกจากห้อง เพื่อให้ทีมงานทำการเก็บผลการแข่งขัน
มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับรางวัลค่ะ

* ในกรณีที่ผู้เล่น Rank ไม่ตรงกับเงื่อนไขของห้อง หรือหลุดออกจากห้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล
* ในกรณีผลการแข่งเสมอ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล
* 1 ตัวละครสามารถได้รับเพียงรางวัลเดียวต่อวันเท่านั้น
* รับรางวัลได้ทางจดหมายภายใน 3 วันทำการ หลังจากจบการแข่งขันในแต่ละวัน

* กรณีไม่ได้รับรางวัล รบกวนทำการแจ้งปัญหาทางหน้าเว็บไซต์ ที่นี่

ประกาศผลกิจกรรม Elsword Club of the Day เดือนพฤษภาคม

ทีมงาน Elsword
วันที่ 9 พฤษภาคม 2560
อัพเดท 2 มิถุนายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า