Ereda Island Revamp Event

826
Ereda Island Revamp Event

ELSWORD จัดกิจกรรมต้อนรับการอัพเดท Ereda Island Revamp

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 27 เมษายน 2560 หลังปิดปรับปรุง – 18 พฤษภาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง


1. Strong Warrior’s Accessory

– เมื่อออนไลน์สะสมจนครบเวลา จะได้รับรางวัลทางจดหมาย
– หากไม่กดรับจดหมาย จดหมายจะถูกลบในวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

 

ได้รับ ชื่อ Event ส่งไอเทม Online ไอเทมที่ได้ เงื่อนไข
1 ครั้ง/วัน/ตัวละคร Strong Ereda Warrior!! 10 นาที Ereda Island Revamp Event
Strong Warrior’s Accessory (1 วัน) Full-set Cube 1ea (1 วัน)
LV. 10 ขึ้นไป

Strong Warrior’s Accessory (1 วัน) Full-set Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
เปิดรับไอเทมของตัวละครดังนี้
Flexible Warrior’s Skill Ring 1ea (1 วัน)
Tenecious Warrior’s Skill Ring 1ea (1 วัน)
Strong Warrior’s Skill Ring 1ea (1 วัน)
Brave Warrior’s Skill Ring 1ea (1 วัน)
Strong Warrior’s Necklace 1ea (1 วัน)
Strong Warrior’s Ring 1ea (1 วัน)
Strong Warrior’s Hand Seal 1ea (1 วัน)
Strong Warrior’s BattleTattoo 1ea (1 วัน)
Strong Warrior’s Chronicle 1ea (1 วัน)
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Ereda Island Revamp Event Ereda Island Revamp Event


2. Warrior’s  Victory Medal Bonus!

สามารถทำเควสดังต่อไปนี้

 

ประเภท Quest NPC เงื่อนไขการผ่าน รางวัล
รายวัน/
รับอัตโนมัติ
[EVENT] For Ereda! Camilla ตัวละคร Lv. 70 ขึ้นไป, ทำได้ 1 ครั้ง/ID
เล่น Ereda Island 3 ครั้ง
Ereda Island Revamp Event
Warrior’s Victory Medal 15ea

3. Ereda’s Flag!

3.1 เมื่อออนไลน์สะสมจนครบเวลา จะได้รับ Incomplete Guardian Flag ทางจดหมาย
หากไม่กดรับจดหมาย จดหมายจะถูกลบในวันที่ 18 พ.ค. 60 ก่อนปิดปรับปรุง

 

ได้รับ ชื่อ Event ส่งไอเทม Online ไอเทมที่ได้ เงื่อนไข
1 ครั้ง/ID For Ereda! 10 นาที Ereda Island Revamp Event
Incomplete Guardian Flag 1ea
LV. 10 ขึ้นไป

Incomplete Guardian Flag : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
ประดับชุดท่อนบน / Critical +1%, Maximization +1%

Ereda Island Revamp Event

3.2 สามารถทำเควสเพื่อรับรางวัลวัตถุดิบสร้างไอเทม

ประเภท Quest NPC เงื่อนไขการผ่าน รางวัล
ทั่วไป/
รับอัตโนมัติ
[EVENT]
Velder Guardian Knights!
Camilla ตัวละคร Lv. 70 ขึ้นไป, ทำได้ 1 ครั้ง/ID
เล่น Ereda Island 5 ครั้ง
Ereda Island Revamp Event
Velder Guardian Mark 1ea
ทั่วไป/
รับอัตโนมัติ
[EVENT]
Hamel Guardian Knights!
Camilla ตัวละคร Lv. 70 ขึ้นไป, ทำได้ 1 ครั้ง/ID
ทำลาย The Source of Ereda’s Magical Power 3 ครั้ง
Ereda Island Revamp Event
Hamel Guardian Mark 1ea

Velder Guardian Mark : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

Hamel Guardian Mark : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

3.3 ใช้วัตถุดิบ Velder Guardian Mark และ Hamel Guardian Mark สร้างประดับ Flag อายุถาวร ได้กับ NPC Camilla

วัตถุดิบ ไอเทมได้รับ
Incomplete Guardian Flag 1ea
Velder Guardian Mark 1ea
Hamel Guardian Mark 1ea
Warrior’s Victory Medal 10ea
Ereda’s Guardian Flag 1ea
Ereda Island Revamp Event

Ereda’s Guardian Flag : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
ประดับชุดท่อนบน / Critical +2%, Maximization +2%, Fire Resistance +20, Water Resistance +20

Ereda Island Revamp Event

4. สุดสัปดาห์เล่น Ereda! รับ ‘Philosopher’s Scroll’

สามารถทำเควสเพื่อรับรางวัล ‘Philosopher’s Scroll’ ได้ในช่วงสุดสัปดาห์

ประเภท Quest NPC เงื่อนไขการผ่าน รางวัล
รายสัปดาห์/
รับอัตโนมัติ
Weekend
[EVENT] Infinite Level-up in Ereda!
วันเสาร์ 9.00 น. – วันจันทร์ 8.59 น.
Camilla ตัวละคร Lv. 70 ขึ้นไป, ทำได้ 1 ครั้ง/ID
เล่น Ereda Island 1 ครั้ง
Ereda Island Revamp Event
Philosopher’s Scroll 1ea

Philosopher’s Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
เมื่อกดใช้ ตัวละครจะอัพ 1 เลเวล


* ไอเทมกิจกรรมแลกเปลี่ยนไม่ได้
* กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.

 

Ereda Island Revamp Event  Ereda Island Revamp Event

Ereda Island Revamp Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 เมษายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า