ประกาศสายแข่งขัน Elsword Man of Steel

1641

ประกาศสายแข่งขัน Elsword Man of Steel

ประกาศสายการแข่งขัน
Elsword Man of Steel !!


โดยขอเพิ่มเติมกติกาดังนี้ครับ
1. กรณีตัวละคร Lu/ciel ที่ลงแข่งในรอบนี้ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการสมัครแข่งในรอบถัดไป(ตัวละครหญิงล้วน)
2. กรณีที่มีคนสมัครแล้วไม่มาแข่งตามกำหนด ทีมงานขอตัดสิทธิ์การรับรางวัล Ice Burner และ การสมัครแข่งใน
รอบต่อ ๆ ไป
ซึ่งผู้เล่นสามารถดูกติกาและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ ที่นี่ ครับ


ประกาศสายแข่งขัน Elsword Man of Steel ประกาศสายแข่งขัน Elsword Man of Steel

ประกาศสายแข่งขัน Elsword Man of Steel

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า