2017 Winter Enhancement Event

2693

2017 Winter Enhancement Event

กิจกรรมตีบวกประจำฤดูหนาวกลับมาอีกครั้ง พร้อมวางจำหน่ายแพ็คเกจลดราคาไอเทมอัพเกรดมากมาย


1. 2017 Winter Enhancement!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 4 มกราคม 2561 เวลา 8.59 น.

1.1 ได้รับ Lucky Enhancement Equipment
เมื่อออนไลน์ต่อเนื่องจะได้รับรางวัลทางจดหมาย

จำกัด หัวข้อ ออนไลน์ รางวัล เงื่อนไข
1 ครั้ง/ID 2017 Winter Enhancement! 10 นาที 2017 Winter Enhancement Event
Lucky Enhancement Equipment Cube 1ea
Lv. 10
ขึ้นไป

Lucky Enhancement Equipment Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

เปิดรับ 2017 Winter Enhancement Event +7 Lucky Enhancement Equipment 5ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, แยกส่วนไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
* ใช้ Magic Amulet ไม่ได้, Socket/Attribute/Identified ไม่ได้
* ใช้กับการอัพเกรดแบบเก่าไม่ได้

1.2 อัพเกรด Lucky Enhancement Equipment
– Lucky Enhancement Equipment ที่อัพเกรด +8 ขึ้นไป สามารถแยกออกมาเป็น “Lucky Magic Amulet” 1ea เลเวลตามระดับที่อัพเกรดได้
– เมื่อแยกแล้ว Lucky Enhancement Equipment จะหายไป

1.3 แยก Lucky Enhancement Equipment
– เมื่อคลิกขวาที่ Lucky Enhancement Equipment +8 ขึ้นไป จะแสดงหน้าต่าง ‘แยก Magic Amulet’  ขึ้นมา
– ในการแยกต้องใช้ “[Cobo] Blessed Fluorite Ore” 1ea และ “[Cobo] Blessed Restoration Scroll” 1ea
* ในกรณีที่มีไอเทมแบบ Cash Item ด้วย จะเลือกใช้แบบ [Cobo] ก่อน

2017 Winter Enhancement Event

Lucky Magic Amulet Lv.8 ~ Lv.13 : แลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้


2. Everybody Enhancement

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 4 มกราคม 2561 เวลา 8.59 น.

2.1 จำนวนไอเทมที่ใช้อัพเกรดลดลง
จำนวนวัตถุดิบในการอัพเกรดลดเหลือเพียงอย่างละ 1ea

ระดับอัพเกรด Lv.1 ~ Lv.10 : ใช้ ->
Blessed Flourite Ore 1ea
Blessed Restoration Scroll 1ea
Blessed Enhancement Stone 1ea

ระดับอัพเกรด Lv.11 ~ Lv.12 : ใช้ ->
Blessed Flourite Crystal 1ea
Blessed Restoration Scroll 1ea
Blessed Enhancement Stone 1ea

2.2 ยิ่งอัพเกรดยิ่งรับรางวัล
เมื่อทำการอัพเกรดอุปกรณ์ระดับ +7 ขึ้นไป ครบจำนวนการใช้วัตถุดิบตามที่กำหนดจะได้รับรางวัลทางจดหมาย

ใช้ ‘Blessed Flourite Crystal’ 10ea -> ได้รับ El Hammer 10ea
ใช้ ‘Blessed Flourite Ore’ 30ea -> ได้รับ El Hammer 15ea

* ไม่นับการอัพเกรดแบบเก่า
* จำนวนการอัพเกรดรวมทั้ง ID
* แต่ละรางวัล รับรางวัลได้ 1 ครั้ง/ID

2017 Winter Enhancement Event
El Hammer : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

2.3 ออนไลน์รับไอเทมทุกวัน
เมื่อออนไลน์ต่อเนื่องจะได้รับรางวัลทางจดหมาย (จดหมายลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม)

จำกัด หัวข้อ ออนไลน์ รางวัล เงื่อนไข
1 ครั้ง/วัน/ID Everyday Enhancement 10 นาที 2017 Winter Enhancement Event
[Cobo] Blessed Fluorite Ore 1ea
Lv. 10
ขึ้นไป

[Cobo] Blessed Flourite Ore : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


3. Present of Winter Enhancement

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 23.59 น. วันเดียวเท่านั้น!

เมื่อออนไลน์ต่อเนื่องจะได้รับรางวัลทางจดหมาย

จำกัด หัวข้อ ออนไลน์ รางวัล เงื่อนไข
1 ครั้ง/ID
21 ธ.ค. 60
Present for 2017 Winter Enhancement 15 นาที 2017 Winter Enhancement Event
[Cobo] Blessed Restoration Scroll 10ea
Lv. 10
ขึ้นไป

[Cobo] Blessed Restoration Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


4. Enhancement Package Sale

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 4 มกราคม 2561 เวลา 8.59 น.

วางจำหน่ายแพ็คเกจลดราคาไอเทมอัพเกรดดังต่อไปนี้

รูป Package ประกอบด้วย ราคา
2017 Winter Enhancement Event Blessed Fluorite Ore Package 1 Blessed Flourite Ore 20ea
El Hammer 3ea
14,000 Cash Point
2017 Winter Enhancement Event Blessed Fluorite Ore Package 2 Blessed Flourite Ore 50ea
El Hammer 10ea
34,000 Cash Point
2017 Winter Enhancement Event Blessed Fluorite Ore Package 3
วางจำหน่ายเฉพาะวันที่
21 ธ.ค. 60
หลังเปิดเซิร์ฟ – 23.59 น.
Blessed Fluorite Ore 100ea
El Hammer 20ea
60,000 Cash Point
* จำกัด
ซื้อได้ 1 ครั้ง/ID
2017 Winter Enhancement Event Blessed Fluorite Crystal Package 1 Blessed Flourite Crystal 20ea
El Hammer 20ea
36,000 Cash Point
2017 Winter Enhancement Event Blessed Restoration Scroll Package 1 Blessed Restoration Scroll 10ea
El Hammer 10ea
40,200 Cash Point
2017 Winter Enhancement Event Blessed Restoration Scroll Package 2 Blessed Restoration Scroll 20ea
El Hammer 20ea
69,600 Cash Point

* ส่ง Gift ไม่ได้

El Hammer : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม


* กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.

2017 Winter Enhancement Event 2017 Winter Enhancement Event 2017 Winter Enhancement Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า