[Elsword] 2019 Lucky Coin Event

1723

[Elsword] 2019 Lucky Coin Event
[Elsword] 2019 Lucky Coin Event

 1. Lucky Coin Event
  ระยะเวลากิจกรรม: 20 พฤศจิกายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 04 ธันวาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  Lucky Coin UI จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอระหว่างช่วงระยะเวลากิจกรรม
  – ท่านสามารถแลกเปลี่ยน Lucky Coin ที่ได้รับจาก Daily Quest ผ่านทาง Event UI
  – ท่านจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับจำนวน Lucky Coin รวมที่จ่าย

  เควส ชื่อเควส เงื่อนไข รางวัล จำกัด
  รายวัน [EVENT] Get Lucky Coins (1)! เคลียร์ Dungeon ในช่วงระยะเวลาของท่าน 1 ครั้ง [Cobo] Lucky Coin x1 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  [EVENT] Get Lucky Coins (2)! Clear dungeons within your level range 3 times [Cobo] Lucky Coin x2

   

  จำนวน Coin รวมที่ใช้ ชื่อ #
  5 [Luriel] El Tree Seed 30
  10 [Luriel] Life Stamina Potion 3
  15 [Luriel] Twisted Time and Space Key 3
  20 [Luriel] Sage’s Magic Stone 30
  25 [Luriel] Titan’s Grotto Key 3
  30 [Cobo] Invisible Set Select Cube 1
  • รางวัลจำนวนรวมแลกเปลี่ยนจะถูกส่งเข้า Mailbox ของผู้เล่น และเมลจะถูกลบเมื่อ 2019-12-04 MA

   

  แลกเปลี่ยน NPC วัตถุดิบ รางวัล
  Lucky Coin Event UI สุ่ม [Cobo] Lucky Coin x1 [Luriel] Organic Apple x10
  [Luriel] Refined Recovery Potion x10
  [Luriel] Mana Elixir x10
  [Luriel] Fighter Potion
  [Cobo] El Tear Fragment [Unique] Random Cube
  [Cobo] Common Mystic Stone Cube
  [Cobo] Refined Mystic Stone Cube
  [Cobo] Shining Mystic Stone Cube
  [Cobo] Giant Mystic Stone Random Cube
  • สามารถแลกเปลี่ยนได้ถึง 2019-12-04 MA

   

  ประเภท Cube Name
  (Limitations)
  รางวัล
  สุ่ม [Cobo] El Tear Fragment [Unique] Random Cube Red Transformation El Tear Fragment (Unique)
  Red Balance El Tear Fragment (Unique)
  Red Destruction El Tear Fragment (Unique)
  Red Proficiency El Tear Fragment (Unique)
  Blue Transformation El Tear Fragment (Unique)
  Blue Balance El Tear Fragment (Unique)
  Blue Destruction El Tear Fragment (Unique)
  Blue Proficiency El Tear Fragment (Unique)
  Purple Transformation El Tear Fragment (Unique)
  Purple Balance El Tear Fragment (Unique)
  Purple Destruction El Tear Fragment (Unique)
  Purple Proficiency El Tear Fragment (Unique)
  สุ่ม [Cobo] Common Mystic Stone Cube Yellow Common Mystic Stone
  Red Common Mystic Stone
  Blue Common Mystic Stone
  [Cobo] Refined Mystic Stone Cube Yellow Refined Mystic Stone
  Red Refined Mystic Stone
  Blue Refined Mystic Stone
  [Cobo] Shining Mystic Stone Cube Yellow Shining Mystic Stone
  Red Shining Mystic Stone
  Blue Shining Mystic Stone
  [Cobo] Giant Mystic Stone Random Cube Giant Common Mystic Stone
  Giant Refined Mystic Stone
  Giant Shining Mystic Stone
  เลือก 1 ไอเทมให้แก่ตัวละครที่เปิด [Cobo] Invisible Set Select Cube [Luriel] Invisible Accessory (Face Top)
  [Luriel] Invisible Accessory (Face Middle)
  [Luriel] Invisible Accessory (Face Bottom)
  [Luriel] Invisible Accessory (Top Piece)
  [Luriel] Invisible Accessory (Arm)
  [Luriel] Invisible Accessory (Bottom Piece)
  [Luriel] Invisible Accessory (Weapon)
  [Luriel] Invisible Costume (Suit) (Elsword~Laby)

   

  ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบ หมายเหตุ
  [Cobo] Lucky Coin O O X X 2019-12-04 Exchange Item
  [Luriel] Organic Apple O O X O
  [Luriel] Refined Recovery Potion O O X O
  [Luriel] Mana Elixir O O X O
  [Luriel] Fighter Potion O O X O
  [Cobo] El Tear Fragment [Unique] Random Cube X O X X 2019-12-04
  [Cobo] Common Mystic Stone Cube X X X X 2019-12-04
  [Cobo] Refined Mystic Stone Cube X X X X 2019-12-04
  [Cobo] Shining Mystic Stone Cube X X X X 2019-12-04
  [Cobo] Giant Mystic Stone Random Cube O X X X 2019-12-04
   Red ~ Purple El Tear Fragment (Unique) X O O X เหมือนกันสำหรับทุกไอเทม
  Yellow Common Mystic Stone O O O X
  Red Common Mystic Stone O O O X
  Blue Common Mystic Stone O O O X
  Yellow Refined Mystic Stone O O O X
  Red Refined Mystic Stone O O O X
  Blue Refined Mystic Stone O O O X
  Yellow Shining Mystic Stone O O O X
  Red Shining Mystic Stone O O O X
  Blue Shining Mystic Stone O O O X
  Giant Common Mystic Stone O O O X
  Giant Refined Mystic Stone O O O X
  Giant Shining Mystic Stone O O O X
  [Luriel] El Tree Seed O O X O
  [Luriel] Life Stamina Potion O O X O
  [Luriel] Twisted Time and Space Key O O X O
  [Luriel] Sage’s Magic Stone O O X O
  [Luriel] Titan’s Grotto Key O O X X
  [Cobo] Invisible Costume (Suit) Cube X O X X 2019-12-04
  [Luriel] Invisible Accessory (Face Top) X X X
  [Luriel] Invisible Accessory (Face Middle) X X X
  [Luriel] Invisible Accessory (Face Bottom) X X X
  [Luriel] Invisible Accessory (Top Piece) X X X
  [Luriel] Invisible Accessory (Arm) X X X
  [Luriel] Invisible Accessory (Bottom Piece) X X X
  [Luriel] Invisible Accessory (Weapon) X X X
  [Luriel] Invisible Costume (Suit) (Elsword~Laby) X X X เหมือนกันทุกตัวละคร

   


[Elsword] 2019 Lucky Coin Event [Elsword] 2019 Lucky Coin Event [Elsword] 2019 Lucky Coin Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword] 2019 Lucky Coin Event [Elsword] 2019 Lucky Coin Event [Elsword] 2019 Lucky Coin Event