3rd Class: 1st Line Event

4637

3rd Class: 1st Line Event

กิจกรรมแจกรางวัลมากมาย มาเล่นตัวละคร Class 3 กันเถอะ มีไอเทมมาแจกเพียบ!


1. 3rd Class : Lightspeed

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง – 28 ธันวาคม 2560 เวลา 8.59 น.

เมื่อออนไลน์ต่อเนื่องจะได้รับรางวัลทางจดหมาย

จำกัด หัวข้อ ออนไลน์ รางวัล เงื่อนไข
1 ครั้ง/ID Overcome limitation 10 นาที 3rd Class: 1st Line Event
Philosopher’s Scroll (10ea) Cube 1ea
Lv. 10
ขึ้นไป

Philosopher’s Scroll (10ea) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 11 ม.ค. 61 (8.00 น.)
เปิดรับ Philosopher’s Scroll 10ea เมื่อใช้จะ +1 Level (แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 11 ม.ค. 61 (8.00 น.))


2. 3rd Class : Trust

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง – 11 มกราคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง

ตัวละครในสายอาชีพ 3rd Class 1st Line สามารถทำเควสต่อเนื่องกับ NPC Camilla ดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (1/20) 2nd Class 1st Line
– เปลี่ยน 3rd Class
3rd Class: 1st Line Event
3rd Class Promotion Cube (15 วัน) 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (2/20) 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 1 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Topiary of Trust 1ea (30 วัน)
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (3/20) 3rd Class 1st Line
– ใช้ Force Active Skill 10 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Resurrection Stone (10ea) Cube 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (4/20) 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 2 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Red-Bean Sherbet 25ea
Ancient Fossil Pill 25ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (5/20) 3rd Class 1st Line
– ใช้ Change Skill 50 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] El Resonance Point Reset Coin 20ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (6/20) 3rd Class 1st Line
– เล่น Official PVP 3 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 15ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (7/20) 3rd Class 1st Line
– เล่น Secret Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Refined El Shard Exchange Ticket 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (8/20) 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Blessed Time & Space Scroll 3ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (9/20) 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ Lost Elrians’s Sanctum 5 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Concentrated El’s Essence 10ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (10/20) 3rd Class 1st Line
– ใช้ Lv. 99 Hyperactive 5 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Stamina potion 3ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (11/20) 3rd Class 1st Line
– เล่น ‘Hall of El’ ทุกระดับ (Begining/Trials/Choice) อย่างละ 1 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Heroic Invitation 15ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (12/20) 3rd Class 1st Line
– เล่น Heroic Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Sage’s Magic Stone 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (13/20) 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 5 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Red-Bean Sherbet 50ea
Ancient Fossil Pill 50ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (14/20) 3rd Class 1st Line
– เล่น Water Dragon Sanctum หรือ Debrian Laboratory 5 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Stamina potion 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (15/20) 3rd Class 1st Line
– ใช้ Change Skill 100 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] El Resonance Point Reset Scroll 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (16/20) 3rd Class 1st Line
– เล่น Official PVP 10 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Sage’s Magic Stone 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (17/20) 3rd Class 1st Line
– เล่น Add’s Energy Fusion Theory Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Blessed Time and Space Scroll 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (18/20) 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 10 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
[Cobo] Elrianode Defense Request 15ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (19/20) 3rd Class 1st Line
– เล่น Elrianode City หรือ El Tower Defense 5 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Ariel’s Magic Amulet (Lv.8~Lv.10) Random Cube 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Trust (20/20) 3rd Class 1st Line
– ใช้ Lv. 99 Hyperactive 10 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Topiary of Trust 1ea

3rd Class Promotion Cube (15 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Resurrection Stone (10ea) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Red-Bean Sherbet : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Ancient Fossil Pill : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] El Resonance Point Reset Coin : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Secret Dungeon Entry Permit : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Refined El Shard Exchange Ticket : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
นำไปแลกเปลี่ยนได้กับ NPC Ariel หรือ Mu เพื่อเลือกไอเทมดังนี้

Refined El Shard (Burning Master) 1ea
Refined El Shard (Freezing Master) 1ea
Refined El Shard (Poison Master) 1ea
Refined El Shard (Piercing Master) 1ea
Refined El Shard (Petrifying Master) 1ea
Refined El Shard (Plague Master) 1ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Blessed Time & Space Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Concentrated El’s Essence : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
เมื่อใช้ Hyperactive Skill, Cooldown ลดลง 60 วินาที (ยกเว้น PVP)

[Cobo] Stamina Potion : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

[Cobo] Heroic Invitation : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Sage’s Magic Stone : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] El Resonance Point Reset Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Elrianode Defense Request : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

Ariel’s Magic Amulet (Lv.8~Lv.10) Random Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม / สุ่มรับ Magic Amulet Lv.8/Lv.9/Lv.10 1ea

[Cobo] Topiary of Trust (30 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
Equip Lv. 99, Bracelet / Patk/Matk/Pdef/Mdef +33, All Skill Damage +10%

Topiary of Trust : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
Equip Lv. 99, Bracelet / Patk/Matk/Pdef/Mdef +33, Critical +2%, Maximize +2%


3. 3rd Class : Adaption

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ก่อนปิดปรับปรุง – 11 มกราคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง

ตัวละครในสายอาชีพ 3rd Class 1st Line สามารถทำเควสรายวันกับ NPC Camilla ดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [EVENT] 3rd class : Adaption– Secret Dungeon 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ Secret Dungeon 1 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Red-Bean Sherbet 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd class : Adaption– Heroic Dungeon 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ Heroic Dungeon 1 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Ancient Fossil Pill 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd class : Adaption – Add’s Energy Fusion Theory Dungeon 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ Add’s Energy Fusion Theory Dungeon 1 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Red-Bean Sherbet 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd class : Adaption– Elrianode 3rd Class 1st Line
– เคลียร์ Elrianode Dungeon 1 ครั้ง
3rd Class: 1st Line Event
Ancient Fossil Pill 10ea

 


*กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.

3rd Class: 1st Line Event 3rd Class: 1st Line Event 3rd Class: 1st Line Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 20 ธันวาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า