3rd Class : 2nd Line Event

7936

3rd Class : 2nd Line Event

กิจกรรมต้อนรับการอัพเดทตัวละคร Class 3 สายอาชีพที่ 2 !! มาเล่นกันเถอะ มีไอเทมมาแจกเพียบ!


1. 3rd Class : Lightspeed

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนปิดปรับปรุง – 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.59 น.

เมื่อออนไลน์ต่อเนื่องจะได้รับรางวัลทางจดหมาย

จำกัด หัวข้อ ออนไลน์ รางวัล เงื่อนไข
1 ครั้ง/ID Overcome limitation 10 นาที 3rd Class : 2nd Line Event
Philosopher’s Scroll (10ea) Cube 1ea
Lv. 10
ขึ้นไป

Philosopher’s Scroll (10ea) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 22 ก.พ. 61 (8.00 น.)

เปิดรับ Philosopher’s Scroll 10ea เมื่อใช้จะ +1 Level
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 22 ก.พ. 61 (8.00 น.)


2. 3rd Class : Growth

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนปิดปรับปรุง – 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.59 น.

ตัวละครในสายอาชีพ 3rd Class 2nd Line สามารถทำเควสต่อเนื่องกับ NPC Camilla ดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (1/20) 2nd Class 2nd Line
– เปลี่ยน 3rd Class
3rd Class : 2nd Line Event
3rd Job Change Promotion
(15 วัน) Cube  1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (2/20) 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 1 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Cobo] Topiary of Growth 1ea (30 วัน)
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rdJob : Growth (3/20) 3rd Class 2nd Line
– ใช้ Force Active Skill 10 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Resurrection Stone (10ea) Cube 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (4/20) 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 2 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Red-Bean Sherbet 25ea
Ancient Fossil Pill 25ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (5/20) 3rd Class 2nd Line
– ใช้ Force Mod Skill 50 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] El Resonance Point Reset Coin 20ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (6/20) 3rd Class 2nd Line
– เล่น Official PVP 3 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 15ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (7/20) 3rd Class 2nd Line
– เล่น Secret Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Refined El Shard Exchange Ticket 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job: Growth (8/20) 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Blessed Time & Space Scroll 3ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (9/20) 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ Lost Elrians’s Sanctum 5 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Concentrated El’s Essence 10ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd class : Growth (10/20) 3rd Class 2nd Line
– ใช้ Lv. 99 Hyperactive 5 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Stamina Potion 3ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (11/20) 3rd Class 2nd Line
– เล่น ‘Hall of El’ ทุกระดับ (Beginning/Trials/Choice) อย่างละ 1 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Heroic Invitation 15ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (12/20) 3rd Class 2nd Line
– เล่น Heroic Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Sage’s Magic Stone 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (13/20) 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 5 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Red-Bean Sherbet 50ea
Ancient Fossil Pill 50ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (14/20) 3rd Class 2nd Line
– เล่น Water Dragon Sanctum หรือ Debrian Laboratory 5 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Stamina Potion 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (15/20) 3rd Class 2nd Line
– ใช้ Force Mod Skill 100 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] El Resonance Point Reset Scroll 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (16/20) 3rd Class 2nd Line
– เล่น Official PVP 10 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Sage’s Magic Stone 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (17/20) 3rd Class 2nd Line
– เล่น Add’s Energy Fusion Theory Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Blessed Time and Space Scroll 5ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (18/20) 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 10 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
[Cobo] Elrianode Defense Request 15ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (19/20) 3rd Class 2nd Line
– เล่น Elrianode City หรือ El Tower Defense 5 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Ariel’s Magic Amulet (Lv.8~Lv.10) Random Cube 1ea
ทั่วไป/ต่อเนื่อง [EVENT] 3rd Job : Growth (20/20) 3rd Class 2nd Line
– ใช้ Lv. 99 Hyperactive 10 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Topiary of Growth 1ea

3rd Job Change Promotion (15 วัน) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
เปิดรับ Promotion Avatar (15 วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)

[Cobo] Resurrection Stone (10ea) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Red-Bean Sherbet : แลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้

Ancient Fossil Pill : แลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] El Resonance Point Reset Coin : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Secret Dungeon Entry Permit : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Refined El Shard Exchange Ticket : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
นำไปแลกเปลี่ยนได้กับ NPC Ariel หรือ Mu เพื่อเลือกไอเทมดังนี้

Refined El Shard (Burning Master) 1ea
Refined El Shard (Freezing Master) 1ea
Refined El Shard (Poison Master) 1ea
Refined El Shard (Piercing Master) 1ea
Refined El Shard (Petrifying Master) 1ea
Refined El Shard (Plague Master) 1ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Blessed Time & Space Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Concentrated El’s Essence : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 8 มี.ค. 61 (8.00 น.)
เมื่อใช้ Hyperactive Skill, Cooldown ลดลง 60 วินาที (ยกเว้น PVP)

[Cobo] Stamina Potion : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 8 มี.ค. 61 (8.00 น.)

[Cobo] Heroic Invitation : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Sage’s Magic Stone : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] El Resonance Point Reset Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Elrianode Defense Request : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

Ariel’s Magic Amulet (Lv.8~Lv.10) Random Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบวันที่ 8 มี.ค. 61 (8.00 น.)

สุ่มรับ Magic Amulet Lv.8/Lv.9/Lv.10 1ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 8 มี.ค. 61 (8.00 น.)

[Cobo] Topiary of Growth (30 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
Lv. 99, Support Unit / Patk/Matk/Pdef/Mdef +33, Critical Damage +10%

Topiary of Growth : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
Lv. 99, Support Unit / Patk/Matk/Pdef/Mdef +33, ความเสียหายเสริม +3%, ลดความเสียหาย +3%

3rd Class : 2nd Line Event


3. 3rd Class : Adaption

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ก่อนปิดปรับปรุง – 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.59 น.

ตัวละครในสายอาชีพ 3rd Class 2nd Line สามารถทำเควสรายวันกับ NPC Camilla ดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [EVENT] 3rd Job : Adapt– Secret Dungeon 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ Secret Dungeon
1 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Red-Bean Sherbet 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd Job : Adapt– Heroic Dungeon 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ Heroic Dungeon
1 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Ancient Fossil Pill 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd Job : Adapt – Add Dungeon 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ Add’s Energy Fusion Theory Dungeon
1 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Red-Bean Sherbet 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd Job : Adapt– Elrianode 3rd Class 2nd Line
– เคลียร์ Elrianode Dungeon 1 ครั้ง
3rd Class : 2nd Line Event
Ancient Fossil Pill 10ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้

*กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.


3rd Class : 2nd Line Event

3rd Class : 2nd Line Event


3rd Class : 2nd Line Event 3rd Class : 2nd Line Event 3rd Class : 2nd Line Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า