3rd Class : 3rd Line Event

11055

3rd Class : 3rd Line Event

กิจกรรมต้อนรับตัวละคร Class 3 สายอาชีพที่ 3 และรวมไปถึง Rose สายอาชีพที่ 4 อัพเดทครบทุกตัวละครแล้ว!!
มีไอเทมมาแจกเพียบ พลาดแล้วพลาดเลยนะจ๊ะ!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 8 มีนาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง – 22 มีนาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง


1. 3rd Class : Transform

ตัวละครในสายอาชีพ 3rd Class – 3rd Line สามารถทำเควสต่อเนื่องกับ NPC Camilla ดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (1/20) 2nd Class 3rd Line
– เปลี่ยน 3rd Class
3rd Class : 3rd Line Event
3rd Job Change Promotion
(15 วัน) Cube  1ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (2/20) 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 1 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Topiary of Transform 1ea (30 วัน)
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (3/20) 3rd Class 3rd Line
– ใช้ Force Active Skill 10 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Resurrection Stone (10ea) Cube 5ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (4/20) 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 2 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Red-Bean Sherbet 25ea
Ancient Fossil Pill 25ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (5/20) 3rd Class 3rd Line
– ใช้ Force Mod Skill 50 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] El Resonance Point Reset Coin 20ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (6/20) 3rd Class 3rd Line
– เล่น Official PVP 3 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Secret Dungeon Entry Permit 15ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (7/20) 3rd Class 3rd Line
– เล่น Secret Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Refined El Shard Exchange Ticket 1ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job: Transform (8/20) 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 3 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Blessed Time & Space Scroll 3ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (9/20) 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ Lost Elrians’s Sanctum 5 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Concentrated El’s Essence 10ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd class : Transform (10/20) 3rd Class 3rd Line
– ใช้ Lv. 99 Hyperactive 5 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Stamina Potion 3ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (11/20) 3rd Class 3rd Line
– เล่น ‘Hall of El’ ทุกระดับ (Beginning/Trials/Choice) อย่างละ 1 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Heroic Invitation 15ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform(12/20) 3rd Class 3rd Line
– เล่น Heroic Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Sage’s Magic Stone 5ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (13/20) 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 5 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Red-Bean Sherbet 50ea
Ancient Fossil Pill 50ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (14/20) 3rd Class 3rd Line
– เล่น Water Dragon Sanctum หรือ Debrian Laboratory 5 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Stamina Potion 5ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (15/20) 3rd Class 3rd Line
– ใช้ Force Mod Skill 100 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] El Resonance Point Reset Scroll 1ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (16/20) 3rd Class 3rd Line
– เล่น Official PVP 10 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Sage’s Magic Stone 5ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (17/20) 3rd Class 3rd Line
– เล่น Add’s Energy Fusion Theory Dungeon 5 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Blessed Time and Space Scroll 5ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (18/20) 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ดันเจี้ยนที่เหมาะสมกับเลเวล 10 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
[Cobo] Elrianode Defense Request 15ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform(19/20) 3rd Class 3rd Line
– เล่น Elrianode City หรือ El Tower Defense 5 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Ariel’s Magic Amulet (Lv.8~Lv.10) Random Cube 1ea
ครั้งเดียว
/ต่อเนื่อง
[EVENT] 3rd Job : Transform (20/20) 3rd Class 3rd Line
– ใช้ Lv. 99 Hyperactive 10 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Topiary of Transform 1ea

3rd Job Change Promotion (15 วัน) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
เปิดรับ Promotion Avatar (15 วัน) (แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้)

[Cobo] Resurrection Stone (10ea) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Red-Bean Sherbet : แลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้

Ancient Fossil Pill : แลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] El Resonance Point Reset Coin : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Secret Dungeon Entry Permit : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Refined El Shard Exchange Ticket : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
นำไปแลกเปลี่ยนได้กับ NPC Ariel หรือ Mu เพื่อเลือกไอเทมดังนี้

Refined El Shard (Burning Master) 1ea
Refined El Shard (Freezing Master) 1ea
Refined El Shard (Poison Master) 1ea
Refined El Shard (Piercing Master) 1ea
Refined El Shard (Petrifying Master) 1ea
Refined El Shard (Plague Master) 1ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Blessed Time & Space Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Concentrated El’s Essence : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 22 มี.ค. 61 (8.00 น.)
เมื่อใช้ Hyperactive Skill, Cooldown ลดลง 60 วินาที (ยกเว้น PVP)

[Cobo] Stamina Potion : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 22 มี.ค. 61 (8.00 น.)

[Cobo] Heroic Invitation : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Sage’s Magic Stone : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] El Resonance Point Reset Scroll : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

[Cobo] Elrianode Defense Request : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้

Ariel’s Magic Amulet (Lv.8~Lv.10) Random Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้,
ลบวันที่ 22 มี.ค. 61 (8.00 น.)

สุ่มรับ Magic Amulet Lv.8/Lv.9/Lv.10 1ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบวันที่ 22 มี.ค. 61 (8.00 น.)

[Cobo] Topiary of Transform (30 วัน) : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
Lv. 99, ประดับอาวุธ / Patk/Matk/Pdef/Mdef +33, Critical Damage +10%

Topiary of Transform : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
Lv. 99, ประดับอาวุธ / Patk/Matk/Pdef/Mdef +33, HP +3%, Speed +3%

3rd Class : 3rd Line Event


2. 3rd Class : Acclimate

ตัวละครในสายอาชีพ 3rd Class – 3rd Line สามารถทำเควสรายวันกับ NPC Camilla ดังต่อไปนี้

ประเภท เควส เงื่อนไข รางวัล
รายวัน [EVENT] 3rd Job : Acclimate – Secret Dungeon 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ Secret Dungeon
1 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Red-Bean Sherbet 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd Job : Acclimate – Heroic Dungeon 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ Heroic Dungeon
1 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Ancient Fossil Pill 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd Job : Acclimate  – Add Dungeon 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ Add’s Energy Fusion Theory Dungeon
1 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Red-Bean Sherbet 10ea
รายวัน [EVENT] 3rd Job : Acclimate – Elrianode 3rd Class 3rd Line
– เคลียร์ Elrianode Dungeon 1 ครั้ง
3rd Class : 3rd Line Event
Ancient Fossil Pill 10ea

* ไอเทมแลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้

*กิจกรรมรายวันรีเซ็ตเวลา 9.00 น.


3rd Class : 3rd Line Event

3rd Class : 3rd Line Event 3rd Class : 3rd Line Event


3rd Class : 3rd Line Event 3rd Class : 3rd Line Event 3rd Class : 3rd Line Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 7 มีนาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า