3rd Class ++Dungeon Burning++

2728

3rd Class ++Dungeon Burning++

กิจกรรมมันส์ๆ Drop Rate x2 ใน Special Dungeon ฉลองการอัพเดท Class 3 ครบทุกสายอาชีพ

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 22 – 28 มีนาคม 2561

กิจกรรม ระยะเวลา
Heroic Dungeon
อัตราดรอป 2 เท่า
ทุกวันในเวลา 20.00 – 21.00 น.
 Add’s Energy Fusion Theory Dungeon
อัตราดรอป 2 เท่า
ทุกวันในเวลา 21.00 – 22.00 น.

 


 

3rd Class ++Dungeon Burning++ 3rd Class ++Dungeon Burning++ 3rd Class ++Dungeon Burning++

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 21 มีนาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า