ARE YOU READY?

5150

ARE YOU READY?

ห้ามพลาด! กิจกรรมแจกไอเทมง่ายๆ เข้าเกมมาทำเควสรับไอเทมได้ทุกวัน!! 12 ก.ค. – 9 ส.ค. นี้
พิเศษเฉพาะวันที่ 14 – 15 ก.ค. เท่านั้น ออนไลน์รับเลย! [Cobo] Class Change Selective Cube


1. Are You Ready?

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 หลังปิดปรับปรุง – 9 สิงหาคม 2561 ก่อนปิดปรับปรุง

  • ตัวละครเลเวล 10 ขึ้นไป
  • ร่วมกิจกรรมได้ที่ไอคอน ‘Are You Ready?’ ARE YOU READY? ด้านบนของหน้าจอเกม
  • ทุกวันสามารถรับเควสโดยเลือกที่ไอเทมของรางวัลที่ต้องการจากทั้งหมด 28 อย่าง
  • รับเควสได้ภายในเวลา 00.01 – 23.59 น. ของแต่ละวัน
  • รับเควสได้วันละ 1 ครั้งต่อ ID
  • หากวันผ่านไป ต้องทำเควสที่รับมาก่อนให้สำเร็จ จึงจะรับเควสของวันถัดไปได้
  • เควสที่รับไปแล้ว ไม่สามารถรับซ้ำอีกได้
  • เมื่อทำเควสสำเร็จจะได้รับรางวัลทางจดหมาย

ARE YOU READY? * ไอเทมทั้งหมดแลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
* [Cobo] +9 Unique Heroic Weapon Chest และ Philosopher’s Scroll ลบวันที่ 9 ส.ค. 61 (8.00 น.)

[Cobo] +9 Unique Heroic Weapon Chestสุ่มรับไอเทมดังต่อไปนี้
– Heroic: Wrath Weapon (30 วัน) 1ea
– Heroic: Vision Weapon (30 วัน) 1ea
– Heroic: Wisdom Weapon (30 วัน) 1ea

Mount (30 วัน) Selection Cubeเลือกรับไอเทมดังต่อไปนี้
– Summon Stone: Dark Chaser (30 วัน) 1ea
– Summon Stone: Rickshaw Phoru (30 วัน) 1ea
– Summon Stone: Jetski E77-DX (30 วัน) 1ea

[Cobo] Inventory Expansion Ticket Selection Cubeเลือกรับไอเทมดังต่อไปนี้
– [Cobo] Inventory Expansion Ticket (Equip) 1ea
– [Cobo] Inventory Expansion Ticket (Accessory) 1ea
– [Cobo] Inventory Expansion Ticket (Consume) 1ea
– [Cobo] Inventory Expansion Ticket (Item) 1ea
– [Cobo] Inventory Expansion Ticket (Quest) 1ea
– [Cobo] Inventory Expansion Ticket (Special) 1ea


2. Online Event!

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 00.01 น. – 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น.

เมื่อออนไลน์ต่อเนื่องจะได้รับรางวัลทางจดหมาย

จำกัด หัวข้อ ออนไลน์ รางวัล เงื่อนไข
1 ครั้ง/ID Are You ready? 30 นาที ARE YOU READY?
[Cobo] Class Change Selective Cube 1ea
Lv. 10
ขึ้นไป

[Cobo] Class Change Selective Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 9 ส.ค. 61 (8.00 น.)

เลือกรับไอเทมดังต่อไปนี้
[Cobo] 1st Job Change Ticket 1ea
[Cobo] 2nd Job Change Ticket 1ea
[Cobo] Transcendence 2nd Job Change Ticket 1ea
[Cobo] 3rd Job Change Ticket 1ea
* แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบวันที่ 9 ส.ค. 61 ก่อนปิดปรับปรุง

ARE YOU READY?


ARE YOU READY? ARE YOU READY? ARE YOU READY?

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า