Ariel’s Attendance Event

2760

Ariel’s Attendance Event
Elsword
Ariel’s Attendance Event


ระยะเวลากิจกรรม : 13 กุมภาพันธ์ ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2562

1) ‘Attendance Check’ UI จะปรากฏด้านบนของหน้าจอ
2)
หลังจากล็อคอินเป็นเวลา 30 นาที, คลิ๊กที่ UI เพื่อรับรางวัล ได้รับ 1 ครั้ง/ID. ลบวันที่ 2019-03-06 MA หลังจบกิจกรรม
3)
รีเซ็ตทุกวันเวลา 15:00
4)
หากผู้เล่นไม่ได้รับรางวัลในวันก่อนหน้าคุณยังสามารถรับได้ในวันถัดไป
5)
ผู้เล่นต้องเข้าสู่ระบบ 12 วันจาก 14 วันเพื่อรับรางวัลทั้งหมด (เข้าสู่ระบบแบบสะสม)

วันที่ 1

วันที่ 2

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วันที่ 6

[Cobo] Special Potion Set

[Cobo] Fighter Potion (20) Cube

[Cobo] Event Dungeon Entrance Selective Cube x3

[Cobo] EXP 100% Medal (1 วัน) Cube

[Luriel] Sinister Intent Entrance Ticket x3

[Cobo] Giant Mystic Stone (Refined/Shining) Cube

วันที่ 7

วันที่ 8

วันที่ 9

วันที่ 10

วันที่ 11

วันที่ 12

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Cube

[Cobo] Drop Rate Medal (1 Day) Selective Cube

[Cobo] Sage’s Magic Stone Package Cube

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold)

[Luriel] Twisted Time and Space Key x3

[Cobo] Accumulated Attendance Reward Cube

* รางวัลล็อคอิน

ประเภท

Cube

รางวัล

ได้ทั้งหมด

[Cobo] Special Potion Set

[Cobo] Fighter Potion (20) Cube

[Luriel] Red-Bean Sherbet (30)
[Luriel] Ancient Fossil Pill (30)
[Luriel] Stamina Potion (5)

เลือก

[Cobo] Event Dungeon Entrance Selective Cube

[Cobo] Velder Academy Library Card (3)
[Cobo] Velder Academy Athletic Meet Qualification (3)
[Cobo] Velder Academy Concert Ticket (3)

ได้ทั้งหมด

[Cobo] EXP 100% Medal (1 วัน) Cube

[Luriel] EXP 100% Medal

สุ่มรับ

[Cobo] Giant Mystic Stone (Refined/Shining) Cube

Giant Refined Mystic Stone
Giant Shining Mystic Stone

ได้ทั้งหมด

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Cube

[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit (10)

[Luriel] Heroic Invitation (10)

[Luriel] Elrianode Defense Request (20)

เลือก

[Cobo] Drop Rate Medal (1 วัน) Selective Cube
[Cobo] Sage’s Magic Stone Package Cube

[Luriel] Add’s Energy Fusion Theory Dungeon Drop Rate Bonus 50% Medal
[Luriel] Drop Rate Bonus 50% Medal
[Luriel] Sage’s Magic Stone (20)

[Luriel] Twisted Sage’s Magic Stone (20)

ได้ทั้งหมด

[Cobo]Accumulated Attendance Reward Cube

[Cobo] Special Potion Set

[Cobo] Fighter Potion (20) Cube

[Cobo] Event Dungeon Entrance Selective Cube (3)

[Cobo] EXP 100% Medal (1 Day) Cube

[Luriel] Sinister Intent Entrance Ticket (3)

[Cobo] Giant Mystic Stone (Refined/Shining) Cube

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Cube

[Cobo] Drop Rate Medal (1 Day) Selective Cube

[Cobo] Sage’s Magic Stone Package Cube

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold)

[Luriel] Twisted Time and Space Key (3)

 

ไอเทม

คลัง

Stackable

แลกเปลี่ยน

ขาย

ลบ

หมายเหตุ

[Cobo] Special Potion Set

O

O

X

O

2019-03-06

[Luriel] Red-Bean Sherbet

O

O

X

O

[Luriel] Ancient Fossil Pill

O

O

X

O

[Luriel] Stamina Potion

O

O

X

O

[Cobo] Fighter Potion (20) Cube

O

O

X

O

2019-03-06

[Luriel] Fighter Potion

O

O

X

O

[Cobo] Event Dungeon Entrance Selective Cube

O

O

X

O

2019-03-06

[Cobo] Velder Academy Library Card

O

O

X

X

[Cobo] Velder Academy Athletic Meet Qualification

O

O

X

X

[Cobo] Velder Academy Concert Ticket

O

O

X

X

[Cobo] EXP 100% Medal (1 Day) Cube

O

O

X

O

2019-03-06

[Luriel] EXP 100% Medal (1 Day)

O

X

X

X

[Luriel] Sinister Intent Entrance Ticket

O

X

X

O

[Cobo] Giant Mystic Stone (Refined/Shining) Cube

O

O

X

O

2019-03-06

Giant Shining Mystic Stone

O

O

O

X

Giant Refined Mystic Stone

O

O

O

X

[Cobo] Dungeon Entrance Ticket Cube

O

O

X

O

2019-03-06

[Luriel] Secret Dungeon Entry Permit

O

O

X

O

[Luriel] Heroic Invitation

O

O

X

O

[Luriel] Elrianode Defense Request

O

O

X

O

[Cobo] Drop Rate Medal (1 Day) Selective Cube

O

O

X

O

2019-03-06

[Luriel] Add’s Energy Fusion Theory Dungeon Drop Rate Bonus 50% Medal

O

X

X

X

[Luriel] Drop Rate Bonus 50% Medal

O

X

X

X

[Cobo] Sage’s Magic Stone Package Cube

O

O

X

O

2019-03-06

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Twisted Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

[Luriel] Phoru’s Foot Stamp (Gold)

O

O

X

O

[Luriel] Twisted Time and Space Key

O

O

X

O

[Cobo] Accumulated Attendance Reward Cube

O

O

X

O

2019-03-06


Ariel’s Attendance Event Ariel’s Attendance Event Ariel’s Attendance Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า