Choose Your Reward! Event

5348

Choose Your Reward! Event
Choose Your Reward! Event


1. Choose Your Reward!
ระยะเวลากิจกรรม :2018-09-06 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ~ 2018-09-20 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์

– สามารถทำเควสได้ 1 ครั้ง/วัน
Choose Your Reward! Event
Choose Your Reward! Event
ไอเทมประภท El Tear Fragment แต่ละชื่อมี 4 ชิ้นส่วนที่จะสุ่มได้ จาก ท่อนบน,ท่อนล่าง,รองเท้า,ถุงมือ 1 อย่าง


2. Choose Your Reward Cube!
ระยะเวลากิจกรรม : 2018-09-15 20:00 – 22:00 (วันเดียวเท่านั้น)
เงื่อนไข:
– ออนไลน์ 30 นาที
– Lv. 10 ขึ้นไป/ ID
– ทำได้ครั้งเดียว
Choose Your Reward! Event


3. Choose Your Potions!
ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 8,9,15และ16 กันยายน2561 เวลา 00:00-23:59น.
เงื่อนไข:
– ออนไลน์ 10 นาที
– Lv. 10 ขึ้นไป/ ID
– ทำได้ครั้งเดียว/วัน
Choose Your Reward! Event
Choose Your Reward! Event


Choose Your Reward! Event Choose Your Reward! Event Choose Your Reward! Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 6 กันยาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า