Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน

1175

Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน

Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน
แข่งมันส์วัดใจ ใคร ๆ ก็เป็นแชมป์ได้

มันส์กันต่อกับการแข่งขัน Elsword Club of the Day  เปิดแมตช์ออนไลน์ในโหมด 2V2 Team Deathmatch 
ให้ชาว ELSWORD ได้เข้ามาร่วมสนุกแข่งขันชิงไอเทมได้วันต่อวัน ตลอดเดือนนี้

ระยะเวลากิจกรรม :

วันที่ 2 – 30 มิถุนายน 2560 (เฉพาะวันเสาร์ อาทิตย์)
ระหว่างเวลา 18.00 – 19.00 น.

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม :

1. เมื่อถึงระยะเวลากิจกรรม ทีมงานจะทำการตั้งห้อง [2v2 Team Deatmatch] แล้วประกาศชื่อห้องและรหัสผ่านภายในเกม งานนี้ใครดีใครได้ เข้าห้องก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะจ๊ะ!!

ตัวอย่างชื่อห้อง : [Club of the Day] Rank SSS – S

2. การตั้งห้องจะแบ่งกลุ่มผู้เล่นตาม Rank PvP ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยทีมงานจะแจ้งไว้ที่ชื่อห้อง

กลุ่ม 1 -> PvP Rank SSS, SS และ S
กลุ่ม 2 -> PvP Rank A, B และ C
กลุ่ม 3 -> PvP Rank D, E และ F

3. ทีมงานจะตั้งห้องแข่งทั้งหมด 7 รอบ แบ่งแต่ละกลุ่มให้เข้าแข่งได้ดังนี้

กลุ่ม 1 -> 3 รอบ
กลุ่ม 2 -> 3 รอบ
กลุ่ม 3 -> 1 รอบ

4. หลังจากทีมงานตั้งห้องจะรอไม่เกิน 2 นาที หากผู้เข้าแข่งไม่ครบก็ให้เริ่มเกมได้ทันที

5. หากผู้เล่น Rank ไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ ทีมงานขอทำการเตะผู้เล่นออกจากห้อง

6. ในแต่ละวัน 1 ตัวละคร สามารถได้รับรางวัลเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

7. ทีมที่ชนะการแข่งจะได้รับรางวัลจากทีมงาน โดยส่งให้ทางจดหมายภายใน 3 วันทำการหลังจากจบการแข่งในแต่ละวัน

* ในกรณีที่ผู้เล่น Rank ไม่ตรงกับเงื่อนไขของห้อง หรือหลุดออกจากห้อง ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล
* ในกรณีผลการแข่งเสมอ ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัล

ของรางวัล :

Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน Sage’s Magic Stone 1ea

Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน Twisted Sage’s Magic Stone 1ea

Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน Ice Burner (Salvatore Rosso) 3ea

* ไอเทมกิจกรรมแลกเปลี่ยนไม่ได้

เงื่อนไขกิจกรรม :-
– การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลตามความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินผลแพ้ชนะให้เป็นโมฆะและตัดสินชี้ขาดเอง หากพบว่ามีการโกงโดยใช้โปรแกรมช่วยเล่น หรือจงใช้กระทำการใดๆ ที่ส่งผลต่อการแข่งให้เป็นไปอย่างไม่ยุติธรรม


Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน

Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน Elsword Club of the Day ประจำเดือนมิถุนายน

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 มิถุนายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า