El Life Burning Event 2

5843

El Life Burning Event 2
El Life Burning Event 2


ระยะยเวลากิจกรรม : 9 มีนาคม เวลา 15.00 ถึง 10 มีนาคม เวลา 14.59 น.
และ 16 มีนาคม เวลา 15.00 ถึง 17 มีนาคม เวลา 14.59 น.

1. Level Up Burning!

  •  ได้รับ 50% Bonus EXP ทันทีเมื่อเลเวลอัพ (ทุกตัวละครที่มี Lv. ต่ำกว่า 99)
  •  1 Philosopher’s Scroll จะถูกส่งเข้ากล่องจดหมายทุก 10 Level (เช่น Lv. 10, 20, 30 เป็นต้น)
    * The Philosopher’s Scroll ที่ถูกส่งเข้ากล่องจดหมาย 03/27

2.EXP/Drop Burning!

ระยะเวลา

Event

จำกัด

2019-03-09 15:00 ~ 2019-03-10 14:59

Unlimited Stamina

ทุกตัวละคร / ID

EXP x2

Add Dungeon Drop Rate x2

 

ระยะเวลา

Event

จำกัด

2019-03-16 15:00 ~ 2019-03-17 14:59

Unlimited Stamina

ทุกตัวละคร / ID

EXP x2

 

3. El Life Burning!

ประเภท

Timer Event

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว

(2019-03-10 เวลา 06.00 – 07.59 .)

El Life Burning –Magic Amulet

ออนไลน์ 60 นาที

[Luriel] Magic Amulet Lv.9

Lv. 10 ขึ้นไป / ID

 

ไอเทม

Stackable

คลัง

แลกเปลี่ยน

ขายคืน

ลบ

หมายเหตุ

[Cobo] Philosopher’s Scroll

O

X

X

O

2019-03-27

[Luriel] Magic Amulet Lv.9

O

O

X

O

[Cobo] 3rd Job Advance Ticket

X

O

X

O

2019-03-27


 

El Life Burning Event 2 El Life Burning Event 2 El Life Burning Event 2

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 6 มีนาคม  2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า