Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล

1325

Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล

ร่วมสนุกกิจกรรม Elios World Tour! ทอยลูกเต๋าแล้วออกเดินทางท่องไป สะสมเหรียญแลกของรางวัลมากมาย

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 หลังปิดปรับปรุง – 31 สิงหาคม 2560 เวลา 8.59 น.


วิธีได้รับลูกเต๋า

1) เมื่อซื้อ Cash Item จากใน Cash Shop ทุก 2,000 Cash จะได้รับลูกเต๋า 1 ลูก

2) เมื่อออนไลน์ต่อเนื่องจะได้รับไอเทม Elios Tour Dice ทางจดหมาย

จำกัด หัวข้อ ออนไลน์ รางวัล เงื่อนไข
1 ครั้ง/วัน/ID Elios World Tour 30 นาที Elios Tour Dice 1ea Lv. 10
ขึ้นไป

Elios Tour Dice : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมไม่ได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
เมื่อกดใช้จะได้รับลูกเต๋า 1 ลูก

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1) คลิกที่ไอคอนกิจกรรม Elios World Tour ด้านบนของหน้าจอเพื่อเปิดหน้ากิจกรรม

Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล

2) เริ่มแรกตัวละครจะอยู่ที่จุด [START] เมื่อกดปุ่ม [ทอยลูกเต๋า] ตัวละครจะเดินไปตามช่องตามจำนวนเลขที่ทอยได้ (1~6) หากตกช่องที่มีไอคอนรูปลูกเต๋าจะได้จำนวนที่ทอยเต๋าได้เพิ่ม 1 ครั้ง

Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล

3) เมื่อตัวละครเดินไปถึงจุด [FINISH] จะได้รับ “Elios World Coin 1 เหรียญ” แล้วตัวละครจะกลับไปเริ่มต้นที่จุด [Start] อีกครั้งเพื่อเริ่มเล่นใหม่ได้

เงื่อนไข
– กิจกรรมร่วมกันทั้ง ID
– รางวัลส่งให้ทางจดหมาย


ของรางวัล

เมื่อมี Elios World Coin สามารถแลกของรางวัลได้ที่ปุ่ม [เช็ครางวัล]

Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล

Group รางวัล จำนวนเหรียญ
Group 1 World Tour Random Cube 1ea 1 เหรียญ
Group 2 Ice Burner (Elpheus) 5ea Cube 1ea 3 เหรียญ
Ice Burner (Elpheus) 10 Cube 1ea 4 เหรียญ
Group 3 Lonely Wolf Shoes(Ver. Black & White) Cube 1ea 3 เหรียญ
Lonely Wolf Gloves(Ver. Black & White) Cube 1ea 3 เหรียญ
Lonely Wolf Bottom(Ver. Black & White) Cube 1ea 4 เหรียญ
Lonely Wolf Top Piece(Ver. Black & White) Cube 1ea 4 เหรียญ
Lonely Wolf Hair(Ver. Black & White) Cube 1ea 5 เหรียญ
Lonely Wolf Weapon(Ver. Black & White) Cube 1ea 5 เหรียญ
Group 4 Lonely Wolf Support Unit(Ver. Black & White) Cube 1ea 6 เหรียญ
Lonely Wolf Force(Ver. Black & White) Cube 1ea 6 เหรียญ
Magic Amulet Lv.8 ~ Lv.11 Random Cube 1ea 5 เหรียญ

– รางวัล Group 1 ‘World Tour Random Cube’ สามารถแลกได้ไม่จำกัด
– รางวัล Group 2 และ 3 สามารถแลกได้รางวัลละ 1 ครั้งเท่านั้น
– รางวัล Group 4 จะสามารถแลกได้เมื่อแลกรางวัล Group 2 และ 3 ครบหมดทุกชิ้นแล้ว
และสามารถแลกได้รางวัลละ 1 ครั้งเท่านั้น
เมื่อแลกรางวัล Group 2, 3 และ 4 ครบหมดทุกชิ้นแล้ว จะรีเซ็ตของรางวัลเพื่อเริ่มแลกใหม่ตั้งแต่ต้นได้


World Tour Random Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้, ลบเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
สุ่มรับไอเทมดังนี้

Lonely Wolf Shoes(Ver. Black & White) Cube 1ea
Lonely Wolf Gloves(Ver. Black & White) Cube 1ea
Lonely Wolf Bottom (Ver. Black & White) Cube 1ea
Lonely Wolf Top Piece(Ver. Black & White) Cube 1ea
Lonely Wolf Hair(Ver. Black & White) Cube 1ea
Lonely Wolf Weapon(Ver. Black & White) Cube 1ea
Elios Tour Dice 3ea

Ice Burner (Elpheus) 5ea/10ea Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
เปิดรับ [Cobo] Ice Burner (Elpheus) แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้

Lonely Wolf Avatar (Ver. Black & White) Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
เปิดรับ Avatar ของตัวละครแบบอยู่ในผนึก (ผนึกได้ 1 ครั้ง)

Magic Amulet Lv.8 ~ Lv.11 Random Cube : แลกเปลี่ยนไม่ได้, เก็บในคลังรวมได้
สุ่มรับ Magic Amulet Lv.8~11 1ea (แลกเปลี่ยนได้, เก็บในคลังรวมได้)

Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล

Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล


 

Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล

Elios World Tour! ทอยเต๋ารับรางวัล

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า