[Elsword] 2019 Christmas Event

4797

[Elsword] 2019 Christmas Event
[Elsword] 2019 Christmas Event

 1. Merry Christmas!
  ระยะเวลากิจกรรม: 24 ธันวาคม 2562 15.00น. ถึง 26 ธันวาคม 2562 14.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:

  ประเภท Event เงื่อนไข รางวัล จำกัด
  ครั้งเดียว Merry Christmas! ออนไลน์ 25 นาที [Ariel] Grow – Tree! Tree!

  [Ariel] Christmas Bow Tie

  [Cobo] Yule Log Cake x25

  [Cobo] Sage’s Magic Stone x10

  Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
 2. Christmas Burning!
  ระยะเวลากิจกรรม: 24 ธันวาคม 2562 15.00น. ถึง 26 ธันวาคม 2562 14.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:

  ระยะเวลา รายละเอียด
  2019-12-24 15:00 ~ 2019-12-26 14:59 Heroic/Secret/Add’s Energy Fusion Theory Dungeon Drop Rate x2
 3. Christmas Sale!
  ระยะเวลากิจกรรม: 24 ธันวาคม 2562 15.00น. ถึง 26 ธันวาคม 2562 14.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  ไอเทม Christmas จะขายอยู่ในแท็บพิเศษใน Item Mall เมื่อผู้เล่นคลิกที่ UI ที่ด้านบนของหน้าจอ มันจะพาท่านเข้าสู่ร้านค้าพิเศษ

  ไอเทม รายละเอียด Package ราคา Gift จำกัด
  Ice Burner (Mechanic General)

  25+12 Package

  Ice Burner (Mechanic General) x 37 2,500

  K-Ching

  N/A จำกัดการซื้อต่อ ID : 2 ชิ้นต่อวัน
  Laby Ice Burner (Henir – Lord of Time and Space) 25+12 Package Laby Ice Burner (Henir – Lord of Time and Space) x 37 2,500

  K-Ching

  Laby Ice Burner (Miracle Alchemist) 25+12 Package Laby Ice Burner (Miracle Alchemist) x 37 2,500

  K-Ching

  Laby Ice Burner (Red Millennium Fox) 25+12 Package Laby Ice Burner (Red Millennium Fox) x 37 2,500

  K-Ching

  Titan’s Grotto Key 25+12 Package Titan’s Grotto Key x37 1,250

  K-Ching

  Twisted Time and Space Key 25+12 Package Twisted Time and Space Key x 37 1,250

  K-Ching

  Blessed Time and Space Scroll 25+12 Package Blessed Time and Space Scroll x 37 730

  K-Ching

  Sales Agent Certificate (VVIP) 25+12 Days [Luriel] Sales Agent Certificate (VVIP, 37 Days) x 1 1,050

  K-Ching

  Fishing VIP Service Ticket (25+12 Days) Package Fishing VIP Service Ticket 37 Days 1,050

  K-Ching

   

  ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบ หมายเหตุ
  [Ariel] Grow – Tree! Tree! X X X X
  [Ariel] Christmas Bow Tie X X X X
  [Cobo] Yule Log Cake O X X X 2020-01-15
  [Cobo] Sage’s Magic Stone O X X O 2020-01-15
  Ice Burner (Mechanic General) 25+12 Package X O O X
  Laby Ice Burner (Miracle Alchemist) 25+12 Package X O O X
  Laby Ice Burner (Red Millennium Fox) 25+12 Package X O O X
  Titan’s Grotto Key 25+12 Package X O X X
  Twisted Time and Space Key 25+12 Package X O X X
  Blessed Time and Space Scroll 25+12 Package X O X X
  Sales Agent Certificate (VVIP) 25+12 Days Package X O X X
  Fishing VIP Service Ticket (25+12 Days) Package X O X X
  Ice Burner (Mechanic General) O O O X
  Titan’s Grotto Key O O O X
  Twisted Time and Space Key O O O X
  Blessed Time and Space Scroll O O O X
  Sales Agent Certificate (VVIP, 25 Days) X O X X
  Sales Agent Certificate (VVIP, 12 Days) X O X X
  Fishing VIP Service Ticket (25 Days) X O O X
  Fishing VIP Service Ticket (12 Days) X O O X

   

   


[Elsword] 2019 Christmas Event [Elsword] 2019 Christmas Event [Elsword] 2019 Christmas Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 23 ธันวาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword] 2019 Christmas Event [Elsword] 2019 Christmas Event [Elsword] 2019 Christmas Event