[Elsword] 2019 Ereda Revamp Event

2714

[Elsword] 2019 Ereda Revamp Event

[Elsword] 2019 Ereda Revamp Event

1. 2019 Ereda Revamp Login Event
ระยะเวลากิจกรรม: 24 เมษายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 04 พฤษภาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม:

[Elsword] 2019 Ereda Revamp Event

2. 2019 Ereda Revamp Daily Quest
ระยะเวลากิจกรรม: 24 เมษายน 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 04 พฤษภาคม 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
รายละเอียดกิจกรรม:

[Elsword] 2019 Ereda Revamp Event

[Elsword] 2019 Ereda Revamp Event

 

 


[Elsword] 2019 Ereda Revamp Event [Elsword] 2019 Ereda Revamp Event [Elsword] 2019 Ereda Revamp Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 24 เมษายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า