[Elsword] 2019 Labor Day Event

8275

[Elsword] 2019 Labor Day Event
[Elsword] 2019 Labor Day Event

– เนื่องจากวันที่ 02 กันยายน 2562 เป็นวันหยุดของ Elrios ดังนั้น เหล่า Cobo Service member จะหยุดงาน!(ตรงจุดที่ NPC Ariel, Luriel, My, Adams อยู่จะแสดงไอคอนที่ต่างออกไปเป็นเวลา 1 วัน 2 กันยายน 2562 )

 1. Labor Day Burning Event
  ระยะเวลากิจกรรม: 2 กันยายน 2562 14.00น. ถึง 3 กันยายน 2562 13.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] 2019 Labor Day Event
  ………………………………………………….
 2. Labor Day Quest
  ระยะเวลากิจกรรม: 2 กันยายน 2562 ตามเวลารีเซ็ต ถึง 11 กันยายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] 2019 Labor Day Event [Elsword] 2019 Labor Day Event [Elsword] 2019 Labor Day Event
  …………………………………………………..
 3. Labor Day Special Sales Event
  ระยะเวลากิจกรรม: 2 กันยายน 2562 14.00น. ถึง 3 กันยายน 2562 13.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] 2019 Labor Day Event [Elsword] 2019 Labor Day Event


[Elsword] 2019 Labor Day Event [Elsword] 2019 Labor Day Event [Elsword] 2019 Labor Day Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 กันยายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword] 2019 Labor Day Event [Elsword] 2019 Labor Day Event [Elsword] 2019 Labor Day Event