Elsword April Fools Event 2019

5145

Elsword  April Fools Event 2019
Elsword !!
April Fools Event 2019


ระยะเวลากิจกรรม : 01 เมษายน 2562 เวลา 15.00 ถึง วันที่ 2 เมษายน 14.59 น.

1. EL★STAR Login Event

ประเภท

Timer

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว

Idol Project ELSTAR!

ออนไลน์ 10 นาที

Dynamic Stage

Lv. 10 ขึ้นไป / ID

* จดหมาย Dynamic Stage จะถูกลบวันที่ 2019-04-02 15:00


2. EL★STAR UI Change
System UI ที่ปรากฏขึ้นเมื่อกด ESC จะถูกเปลี่ยน 1 วันในวันที่ 04/01
(จะโชว์ UI ของจริงเมื่อเอาเมาส์ไปวางทับ)


3. EL★STAR Burning Event

ระยะเวลา

กิจกรรม

จำกัด

2019-04-01 15:00 ~ 2019-04-02 14:59

Unlimited Stamina

ทุกตัวละคร

EXP x2

Physical/Magical Attack Power เพิ่มขึ้น 10%

> ไอคอนของ Physical/Magical Attack Power Buff จะแสดงเมื่ออยู่ใน Dungeon/Field/Village, แต่จะมีผลแค่ใน Dungeon/Field


4. ELSTAR Project Support! Event

ประเภท

Timer

เงื่อนไข

รางวัล

จำกัด

ครั้งเดียว

ELSTAR Project Support!

ออนไลน์ 10 นาที

[4/1 Special] Magic Amulet (Lv.10 ~ Lv.12) Random Cube (4)

Lv. 10 ขึ้นไป / ID

* จดหมายจะถูกลบวันที่ 2019-04-02 15:00

> Magic Amulet lv.12 buff จะไม่มีผลกับ Henir’s Time and Space/Ereda Island/Raid/Event Dungeon/Guild Mini Game/PvP/Field
> สามารถ Stack กับ Buff ของ Elixirs อื่นได้แต่ไม่สามารถ Stack กับ +12 Enhancement Elixir Buff

ไอเทม

Stackable

คลัง

แลกเปลี่ยน

ขาย

ลบ

หมายเหตุ

Dynamic Stage

X

O

X

X

2019-04-02 15:00

K-Pop Idol Concert Style Custom Frame

[4/1 Special] Magic Amulet (Lv.10 ~ Lv.12) Random Cube

O

O

X

X

2019-04-02 15:00

[4/1 Special] Magic Amulet lv.12

O

X

X

X

2019-04-02 15:00

 


Elsword  April Fools Event 2019 Elsword  April Fools Event 2019 Elsword  April Fools Event 2019

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 1 เมษายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า