[Elsword] Character Reboot Event 4

1676

[Elsword] Character Reboot Event 4
[Elsword] Character Reboot Event 4

 1. Character Reboot Free Entrance Ticket Event
  ระยะเวลากิจกรรม: 28 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 กันยายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Character Reboot Event 4
  ………………………………………………….
 2. Character Reboot Attendance Event
  ระยะเวลากิจกรรม: 28 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 กันยายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  ระหว่างช่วงกิจกรรมจะมี ‘Attendance Event UI’ ปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ
  [Elsword] Character Reboot Event 4
  ………………………………………………….
 3. Character Reboot Daily Quest
  ระยะเวลากิจกรรม: 28 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 กันยายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Character Reboot Event 4
  ………………………………………………….
 4. Character Reboot Weekly Quest
  ระยะเวลากิจกรรม: 28 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 กันยายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Character Reboot Event 4
  ………………………………………………….
 5. Weekend Burning Event!
  ระยะเวลากิจกรรม: 31 สิงหาคม 2562 14.00น. ถึง 1 กันยายน 2562 13.59น.
  1 กันยายน 2562 14.00น. ถึง 2 กันยายน 2562 13.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Character Reboot Event 4
  [Elsword] Character Reboot Event 4
  [Elsword] Character Reboot Event 4  

  …………………………………………………


[Elsword] Character Reboot Event 4 [Elsword] Character Reboot Event 4 [Elsword] Character Reboot Event 4

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword] Character Reboot Event 4 [Elsword] Character Reboot Event 4 [Elsword] Character Reboot Event 4