[Elsword] Hot Summer Burning Event

2562

[Elsword] Hot Summer Burning Event
[Elsword] Hot Summer Burning Event

 1. Combat Power UP
  ระยะเวลากิจกรรม: 28 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 กันยายน 2562 ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Hot Summer Burning Event
  ………………………………………………….
 2. Potion UP
  ระยะเวลากิจกรรม: 28 สิงหาคม 2562 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึง 11 กันยายน 2562 13.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  [Elsword] Hot Summer Burning Event [Elsword] Hot Summer Burning Event
  …………………………………………………..

[Elsword] Hot Summer Burning Event [Elsword] Hot Summer Burning Event [Elsword] Hot Summer Burning Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword] Hot Summer Burning Event [Elsword] Hot Summer Burning Event [Elsword] Hot Summer Burning Event