[Elsword] New Year Event

17498

[Elsword] New Year Event
[Elsword] New Year Event

 1. New Year Countdown Event!
  ระยะเวลากิจกรรม: 31 ธันวาคม 2562 15.00น. ถึง 02 มกราคม 2563 14.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:

  ประเภท Event เงื่อนไข รางวัล จำกัด
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (1) ออนไลน์ 10 นาที [Luriel] Mana Elixir x20 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (2) ออนไลน์ 9 นาที [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (3) ออนไลน์ 8 นาที [Cobo] Elixir Selective Cube Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (4) ออนไลน์ 7 นาที [Luriel] Refined Magic Stone x5 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (5) ออนไลน์ 6 นาที [Luriel] Mana Elixir x20 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (6) ออนไลน์ 5 นาที [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (7) ออนไลน์ 4 นาที [Cobo] Elixir Selective Cube Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (8) ออนไลน์ 3 นาที [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (9) ออนไลน์ 2 นาที [Luriel] Fighter Potion x5 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Countdown! (10) ออนไลน์ 1 นาที [Cobo] Awakening: Boom! Hedgehog (30 Days) Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

  * ของรางวัลใน Mailbox จะถูกลบเมื่อปิดปรับปรุง 15 มกราคม 2563

  * Login Event สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางหน้าต่าง Event UI ซึ่งของรางวัลเองก็สามารถรับได้ผ่านทางหน้าต่าง Event UI เช่นกัน
  * New Year Awakening custom จะถูกปรับเวอร์ชั่นสกินเป็น Harmony Festival Hedgehog Fireworks

  * แม้ผู้เล่นจะไม่ได้รับของรางวัลก่อนหน้า แต่การนับเวลาของ Login Event ถัดไปก็จะเริ่มนับเลย ซึ่งของรางวัลที่ยังไม่ได้รับจะถูกทำให้ใช้การไม่ได้

 2. New Year Count Up Event!
  ระยะเวลากิจกรรม: 01 มกราคม 2563 15.00น. ถึง 02 มกราคม 2563 14.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:

  ประเภท Event เงื่อนไข รางวัล จำกัด
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (1) ออนไลน์ 1 นาที [Luriel] Mana Elixir x20 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (2) ออนไลน์ 2 นาที [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (3) ออนไลน์ 3 นาที [Cobo] Elixir Selective Cube Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (4) ออนไลน์ 4 นาที [Luriel] Refined Magic Stone x5 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (5) ออนไลน์ 5 นาที [Luriel] Mana Elixir x20 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (6) ออนไลน์ 6 นาที [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (7) ออนไลน์ 7 นาที [Cobo] Elixir Selective Cube Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (8) ออนไลน์ 8 นาที [Luriel] Refined Recovery Potion x30 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (9) ออนไลน์ 9 นาที [Luriel] Fighter Potion x5 Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID
  ต่อเนื่อง New Year Count Up! (10) ออนไลน์ 10 นาที [Cobo] Awakening: Boom! Hedgehog (30 Days) Lv. 10 หรือสูงกว่า / ID

  * ของรางวัลใน Mailbox จะถูกลบเมื่อปิดปรับปรุง 15 มกราคม 2563

  * เมลของรางวัลจะถูกลบในปิดปรับปรุงถัดไป

  ประเภท Cube Name
  (Limitations)
  รางวัล
  เลือก [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube [Luriel] Elrianode Defense Request x5

  [Luriel] Secret Dungeon Entry Permit x10

  [Luriel] Heroic Invitation x10

  เลือก [Cobo] Elixir Selective Cube [Luriel] Ventus’ Wing (Elixir) x3

  [Luriel] Rosso’s Calamity Wheel (Elixir) x3

  [Luriel] Tracker’s Madness (Elixir) x3

  [Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) x10

  [Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) x10

  [Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) x10

  [Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) x10

  [Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) x10

  [Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) x10

  [Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) x10

  [Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) x10

 3. New Year Burning!
  ระยะเวลากิจกรรม: 31 ธันวาคม 2562 15.00น. ถึง 02 มกราคาม 2563 14.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:

  ระยะเวลา รายละเอียด
  31 ธันวาคม 2562 15.00น. ถึง 02 มกราคาม 2563 14.59น. EXP x2
 4. New Year Sales Event!
  ระยะเวลากิจกรรม: 01 มกราคาม 2563 15.00น. ถึง 02 มกราคาม 2563 14.59น.
  รายละเอียดกิจกรรม:
  * ไอคอน Event Shop UI จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ

  ไอเทม รายละเอียด Package ราคา Gift จำกัด
  New Year Package 1 Ice Burner (Nereid) x5

  Phoru’s Foot Stamp (Gold) x1

  800 K-Ching N/A 3 ครั้ง / 1 วัน
  New Year Package 2 Blessed Time and Space Scroll x20

  Phoru’s Foot Stamp (Gold) x1

  800 K-Ching
  New Year Package 3 El Resonance Point Reset Coin x50

  Titan’s Grotto Key x10

  800 K-Ching
  New Year Package 4 Blessed Time and Space Scroll x202 3,850 K-Ching 1 ครั้ง / 1 วัน
  New Year Package 5 El Resonance Point Reset Coin x202 1,400 K-Ching
  New Year Package 6 Ice Burner (Nereid) x22 1,550 K-Ching
  New Year Package 7 El Tree Fruit x202 2,450 K-Ching

   

  ชื่อไอเทม Stackable คลัง แลกเปลี่ยน ขาย ลบ หมายเหตุ
  [Luriel] Mana Elixir O O X O
  [Cobo] Dungeon Entrance Ticket Selective Cube O O X O 2020-01-15
  [Cobo] Elixir Selective Cube O O X O 2020-01-15
  [Luriel] Refined Magic Stone O O X O
  [Luriel] Refined Recovery Potion O O X O
  [Luriel] Fighter Potion O O X O
  [Cobo] Awakening: Boom! Hedgehog (30 Days) X O X O 2020-01-15
  [Luriel] Elrianode Defense Request O O X O
  [Luriel] Secret Dungeon Entry Permit O O X O
  [Luriel] Heroic Invitation O O X O
  [Luriel] Ventus’ Wing (Elixir) O O X O
  [Luriel] Rosso’s Calamity Wheel (Elixir) O O X O
  [Luriel] Tracker’s Madness (Elixir) O O X O
  [Luriel] Blessed Ventus’ Wings (Elixir) O O X O
  [Luriel] Blessed Denif’s Ice Orb (Elixir) O O X O
  [Luriel] Blessed Rosso’s Blazing Ring (Elixir) O O X O
  [Luriel] Blessed Blazing Bomb (Elixir) O O X O
  [Luriel] Blessed Giant Potion (Elixir) O O X O
  [Luriel] Blessed Giant Hand Potion (Elixir) O O X O
  [Luriel] Blessed Tracker’s Soul (Elixir) O O X O
  [Luriel] Blessed Baby Fairy Cradle (Elixir) O O X O
  New Year Package 1 X O O X
  New Year Package 2 X O O X
  New Year Package 3 X O O X
  New Year Package 4 X O O X
  New Year Package 5 X O O X
  New Year Package 6 X O O X
  New Year Package 7 X O O X
  Titan’s Grotto Key O O O X
  Ice Burner (Nereid) O O O X
  Phoru’s Foot Stamp (Gold) O O O X
  Blessed Time and Space Scroll O O O X
  El Resonance Point Reset Coin O O O X
  El Tree Fruit O O O X

  [Elsword] New Year Event

  [Elsword] New Year Event


[Elsword] New Year Event [Elsword] New Year Event [Elsword] New Year Event

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 28 ธันวาคม 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[Elsword] New Year Event [Elsword] New Year Event [Elsword] New Year Event