Elsword New Year Event !!

3251

Elsword New Year Event !!

Elsword New Year Event !!


1. Good Bye, 2018! / Hello, 2019!
ระยะเวลากิจกรรม : 31 ธันวาคม 2561 15.00 น. ถึง 2 มกราคม 2562 14.59 น. 

Time

EVENT NAME

EVENT

Limitation

2018-12-31 15:00 ~ 2019-01-01 14:59

Good Bye, 2018!

EXP 100%

All Characters

Unlimited Stamina

All Characters

2019-01-01 15:00 ~ 2019-01-02 14:59

Hello, 2019!

EXP 100%

All Characters

Unlimited Stamina

All Characters

 

2. Hello, 2019!
ระยะเวลากิจกรรม : 31 ธันวาคม 2561 15.00 น. ถึง 1 มกราคม 2562 14.59 น.

Timer

Timer Event

Condition

Rewards

Limitation1

1 ครั้ง
(31/12/61)

Good Bye, 2018!

สะสมครบ 18นาที หลังจากเข้าเกม

[Luriel] Potion Set

[Luriel] Sage’s Magic Stone (10)

Lv. 10 หรือมากกว่า/ไอดี

1 ครั้ง
(1/01/62)

Hello, 2019!

สะสมครบ 19 นาทีหลังจากเข้าเกม

[Luriel] Potion Set (2)
Hello, 2019!

Lv. 10 หรือมากกว่า/ไอดี

 

ประเภท

Cube name

Rewards

ทั้งหมด

[Luriel] Potion Set

[Luriel] Complete Recovery Potion (50)
[Luriel] Refined Recovery Potion (50)

เลือก

Hello, 2019!

[Luriel] Sage’s Magic Stone (10)
[Cobo] Giant Mystic Stone Random Cube

 

3. Test your fortune!
ระยะเวลากิจกรรม : 31 ธันวาคม 2561 15.00 น. ถึง 1 มกราคม 2562 14.59 น.

Quest

Quest Name

Condition

Rewards

Limitation

ครั้งเดียว

[EVENT] Test your fortune!

เคลียร์ dungeons ใกลระดับของคุณครบ 3 ครั้ง

Fortune Cube

Lv. 10 หรือมากกว่า/ไอดี

 

Cube

Cube name

Rewards

สุ่ม

Fortune Cube

Fortune (Growth)
Fortune (Wealth)
Fortune (Honor)
Fortune (Love)

 

Exchange

NPC

Exchange

Reward

เลือก

Ariel

Fortune (Growth)

[Luriel] Phoru Foot Stamp (Gold)

[Luriel] Twisted Time and Space Key (10)

[Luriel] El Resonance Point Reset Coin (50)

Couple’s Ring

Fortune (Wealth)

[Luriel] Phoru Foot Stamp (Gold)

[Luriel] Twisted Time and Space Key (10)

[Luriel] El Resonance Point Reset Coin (50)

Couple’s Ring

Fortune (Honor)

[Luriel] Phoru Foot Stamp (Gold)

[Luriel] Twisted Time and Space Key (10)

[Luriel] El Resonance Point Reset Coin (50)

Couple’s Ring

Fortune (Love)1

[Luriel] Phoru Foot Stamp (Gold)

[Luriel] Twisted Time and Space Key (10)

[Luriel] El Resonance Point Reset Coin (50)

Couple’s Ring

*สามารถแลกเปลี่ยนได้ถึง 2 มกราคม 2562

4. New Year Package Sales

Item

Package

ราคา

Gift

จำนวน

[New Year Jackpot Cube] Ice Burner (Radiant Flower)

Ice Burner (Radiant Flower)

Random 1~100

100 K-Ching

ไม่ได้

1

(จำกัดการซื้อ: 5 ชิ้น / ID)

[New Year Jackpot Cube] Phoru’s Foot Stamp (Gold)

Phoru’s Foot Stamp (Gold)

Random 1~100

600 K-Ching

[New Year Jackpot Cube] Blessed Restoration Scroll

Blessed Restoration Scroll

Random 1~100

330 K-Ching

[New Year Jackpot Cube] Blessed Fluorite Ore

Blessed Fluorite Ore

Random 1~100

55 K-Ching

[New Year Jackpot Cube] Blessed Fluorite Crystal

Blessed Fluorite Crystal

Random 1~100

165 K-Ching

[New Year Jackpot Cube] Blessed Time and Space Scroll

Blessed Time and Space Scroll

Random 1~100

55 K-Ching

[New Year Jackpot Cube] High-Performance Nasod Megaphone

High-Performance Nasod Megaphone

Random 1~100

100 K-Ching

[New Year Jackpot Cube] El Tree Fruit

El Tree Fruit

Random 1~100

25 K-Ching

[New Year Jackpot Cube] El Resonance Point Reset Coin

El Resonance Point Reset Coin

Random 1~100

25 K-Ching

Item name

Stackable

Common bank

Trade

Resell

Delete

Information

[Luriel] Potion Set

O

O

X

O

[Luriel] Sage’s Magic Stone

O

O

X

O

Hello, 2019!

O

O

X

O

2019-01-02

[Luriel] Complete Recovery Potion

O

O

X

O

[Luriel] Refined Recovery Potion

O

O

X

O

[Cobo] Giant Mystic Stone Random Cube

O

X

X

X

2019-01-02

Fortune Cube

O

O

X

O

2019-01-02

Fortune (Growth)

O

O

X

O

2019-01-02

Fortune (Wealth)

O

O

X

O

2019-01-02

Fortune (Honor)

O

O

X

O

2019-01-02

Fortune (Love)

O

O

X

O

2019-01-02

[Luriel] Phoru Foot Stamp (Gold)

O

O

X

O

[Luriel] Twisted Time and Space Key

O

O

X

O

[Luriel] El Resonance Point Reset Coin

O

O

X

O

Couple’s Ring

X

O

X

X

 


Elsword New Year Event !! Elsword New Year Event !! Elsword New Year Event !!

ทีมงาน ELSWORD
วันที่ 31 ธันวาคม  2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า